Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 07-Ιουλ-2020 00:05

  Η ευκαιρία της κρίσης για µετασχηµατισµό

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Κυριάκου Ανδρέου

  Τα τελευταία χρόνια συζητάµε για τις παγκόσµιες προκλήσεις και τον τρόπο που αλλάζουν τον κόσµο, σχηµατίζοντας ένα διαφορετικό αύριο. Οι προκλήσεις αυτές συνδέονται µε τις νέες τεχνολογίες, τις δηµογραφικές αλλαγές και την πίεση που ασκούν στα συστήµατα υγείας, τη µετατόπιση της παγκόσµιας οικονοµικής ισχύος µε τις συνεπακόλουθες κοινωνικές αλλαγές, την ταχεία ανάπτυξη των πόλεων, την εξάντληση φυσικών πόρων και την κλιµατική αλλαγή.

  Η πανδηµία ήρθε ξαφνικά στη ζωή µας, επιβεβαιώνοντας πόσο επίκαιρες είναι οι προκλήσεις αυτές, επιταχύνοντας παράλληλα την επίδρασή τους. Σαν σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, ανέδειξε ότι η αβεβαιότητα αποτελεί τη βέβαιη συνθήκη για την επόµενη µέρα. 

  Ο ευρείας έκτασης για τα δεδοµένα της χώρας ψηφιακός µετασχηµατισµός στη λειτουργία του κράτους, στον δηµόσιο τοµέα και στον επιχειρηµατικό κόσµο µας δίνει την αίσθηση ότι βλέπουµε εικόνες του µέλλοντος. 

  Στην πρώτη φάση της πανδηµίας δοκιµάστηκε η ηγεσία σε επίπεδο κυβερνήσεων και επιχειρήσεων. Για τις µεν κυβερνήσεις αποδείχθηκε ότι η αποτελεσµατική συνύπαρξη της πολιτικής µε την τεχνοκρατική σκέψη ήταν η πιο πετυχηµένη συνταγή. Για τις δε επιχειρήσεις η δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε επίπεδα λειτουργικότητας και ρευστότητας αποδείχθηκαν σωτήριες.

  Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οι εταιρείες, ανεξαρτήτως µεγέθους, χρειάστηκε να αξιολογήσουν την κατάσταση βάσει πολλαπλών σεναρίων, να προσαρµόσουν και να επανασχεδιάσουν την επιχειρησιακή τους στρατηγική. Κοινός στόχος, η αντιµετώπιση της απειλής της πανδηµίας, µε την οποία χρειάζεται πλέον να συνυπάρξουµε έως την ανακοίνωση του εµβολίου.

  Κατά τη µετάβαση στη νέα κανονικότητα, οι εταιρείες κλήθηκαν να προσαρµοστούν περαιτέρω στις υγειονοµικές συνθήκες και στην πιθανότητα µείωσης της ζήτησης, διαµορφώνοντας ανάλογα το λειτουργικό τους µοντέλο για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους. Ταυτόχρονα, πολλές επιχειρήσεις επιτάχυναν τον ψηφιακό τους µετασχηµατισµό, που µέχρι πριν από µερικούς µήνες αποτελούσε µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, ώστε να ανταποκριθούν άµεσα στις προκλήσεις. Παράλληλα, όµως, µε τις άµεσες δράσεις για τη βραχυπρόθεσµη διαχείριση και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας, κράτος και επιχειρήσεις χρειάζεται να οργανωθούν, βάσει µιας καλά σχεδιασµένης µακροπρόθεσµης στρατηγικής.

  Η επόµενη µέρα θα σηµατοδοτηθεί µε την οριστική λήξη της πανδηµίας και σίγουρα θα είναι διαφορετική. Είµαστε, όµως, πλέον εφοδιασµένοι µε όσα µας δίδαξε αυτή η δοκιµασία ώστε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις του µέλλοντος. Σίγουρα η ζωή µας ως πολίτες, εργαζόµενοι και πελάτες θα είναι διαφορετική, µε κάποιες από τις συνήθειες που αποκτήσαµε αυτόν τον καιρό να αποκτούν µόνιµο χαρακτήρα.

  Στην κρίση καταφέραµε να λειτουργήσουµε οργανωµένα, οµαδικά και µε σχέδιο. Είναι απαραίτητο αυτή η πρακτική να αποτελέσει οδηγό προς την αλλαγή και βελτίωση διοικητικών συστηµάτων και δοµών, καθώς και την ενθάρρυνση και υιοθέτηση της τεχνολογικής εξέλιξης, διευκολύνοντας την καθηµερινότητά µας. 

  Σε έναν κόσµο που εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αξιοποιήσουν στο µέγιστο όλες τις ευκαιρίες που αναδύονται στο εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον. 

  Οι νέες ανάγκες των πελατών θα οδηγήσουν στη διαµόρφωση µιας νέας εµπειρίας, προϋποθέτοντας την ορθή αξιολόγηση των υφιστάµενων καναλιών και διαδικασιών, µε σύµµαχο την τεχνολογία. Παράλληλα, και καθώς δηµιουργούνται νέες απαιτήσεις τόσο από τους πελάτες όσο και από τους προµηθευτές, η αναπροσαρµογή των υφιστάµενων λειτουργικών µοντέλων και εφοδιαστικών αλυσίδων θα αποτελέσει κλειδί για την επόµενη µέρα.  

  Στη βαση ολων των αποφάσεων βρίσκεται η παραγωγή και αξιοποίηση δεδοµένων (Data), καθώς δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες για πρόβλεψη τάσεων, εντοπισµό ευκαιριών και απειλών και αντίστοιχη διαµόρφωση του λειτουργικού µοντέλου, συντελώντας στη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας.

  Στον νέο κόσµο που διαµορφώνεται, καλούµαστε να σχηµατίσουµε ένα καινούργιο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο µέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν θα προσφέρει απλώς τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας, αλλά ευελιξία και µια διαφορετική εργασιακή εµπειρία. Η νέα εταιρική κουλτούρα θα ενθαρρύνει την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα µέσα από την υιοθέτηση διαφορετικών και ευέλικτων ιεραρχικών σχηµάτων.

  Αντίστοιχα, σε επίπεδο δηµόσιου τοµέα, χρειάζεται να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των λειτουργιών του. Η εµπιστοσύνη που έχει χτιστεί θα αποτελέσει εφαλτήριο για την υποστήριξη και υιοθέτηση των αλλαγών από τους πολίτες, συντελώντας στη διαµόρφωση ενός κράτους πιο φιλικού και αποτελεσµατικού.

  Συνήθως, η αναφορά στον ψηφιακό µετασχηµατισµό συνδέεται περισσότερο µε την τεχνολογία και λιγότερο µε την ανάγκη µετασχηµατισµού. Στην πραγµατικότητα, όµως, είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και κουλτούρας για τις ηγεσίες και τους ανθρώπους των οργανισµών που χρειάζεται να στηρίξουν το νέο λειτουργικό µοντέλο, µε όχηµα τις νέες τεχνολογίες. Η αλλαγή νοοτροπίας αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσµατική αξιοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογικής επένδυσης και έναν επιτυχή µετασχηµατισµό.

  Οπως λέµε στην PwC, ο µετασχηµατισµός απαιτεί περιέργεια, να αµφισβητήσουµε τα στερεότυπα και τις καθηµερινές ρουτίνες, πάντα µε τον απαραίτητο ρεαλισµό για να ξαναφανταστούµε το εφικτό. Παράλληλα, η αναβάθµιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζοµένων και των πολιτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας, αποτελώντας προτεραιότητα για την Πολιτεία και τον επιχειρηµατικό κόσµο.

  Σε αυτή την επόµενη µέρα, η ανθεκτικότητα και η ευελιξία στη διαχείριση της αβεβαιότητας θα κρίνουν τους ηγέτες της αγοράς. Οι οργανισµοί που µπορούν να αλλάζουν, να αµφισβητούν τα κεκτηµένα και να εξελίσσονται θα επιβιώσουν και θα αναπτυχθούν.

  Σίγουρα βρισκόµαστε µπροστά σε µια επίπονη µετάβαση. Η χώρα µας, σε αντίθεση µε την εδραιωµένη πεποίθηση για αντίσταση στην αλλαγή, εµφανίζει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Φαίνεται ότι µπορούµε να αποδεχτούµε και να προχωρήσουµε προς την αλλαγή όταν οι ηγεσίες και οι θεσµοί δίνουν το κίνητρο και γίνονται αρωγοί.

  * Ο κ. Κυριάκος Ανδρέου είναι Advisory Leader, PwC Ελλάδας

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ