Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 05-Ιουν-2020 00:23

  Digital Onboarding: Ψηφιακή ταυτοποίηση νέων πελατών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Κατερίνας Σιμοπούλου 

  Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθεί η χρηματοπιστωτική αγορά τις εξελίξεις στο θέμα της ψηφιακής ταυτοποίησης  (digital ID)  προσώπων και τις τυχόν ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να ληφθούν από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Ελλάδα.

  Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση πραγματοποιείται μέσω εφαρμογών λογισμικού ψηφιακής ταυτοποίησης που επιτρέπουν την ταυτοποίηση πελατών χωρίς τη φυσική παρουσία τους, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες KYC (know-your-client), δέουσας επιμέλειας και επαλήθευσης ταυτότητας κατά τη διαδικασία της εισαγωγής νέων πελατών αλλά και την άσκηση της συνεχούς εποπτείας.

  Βασικός προβληματισμός στις εφαρμογές ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πελατών είναι η τήρηση των διαδικασιών πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML). 

  Η FATF (Financial Αction Task Force), η οποία, μεταξύ άλλων, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές  και οδηγίες για το θέμα της πρόληψης ξεπλύματος χρήματος, διάκειται θετικά ως προς τη χρήση της τεχνολογίας στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση των προσώπων και προτρέπει τους εμπλεκόμενους στην αγορά φορείς να υιοθετήσουν εφαρμογές λογισμικού που τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας, όπως ειδικότερα τις ορίζει. Πρόσφατα, το Μάρτιο 2020, δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες και συστάσεις της προς τις κυβερνητικές και εποπτικές αρχές, εποπτευόμενες επιχειρήσεις και παρόχους υπηρεσιών ψηφιακής ταυτοποίησης με τίτλο "Guidance on Digital ID", όπου, μεταξύ άλλων, περιγράφονται τα βασικά σημεία των συστημάτων ψηφιακής ταυτοποίησης, αναφέρονται τα τυχόν πλεονεκτήματα  και οι σχετικοί κίνδυνοι, παρατίθενται παραδείγματα και πρότυπα κανονιστικών απαιτήσεων με αναφορές στο πλαίσιο διασφάλισης NIST (US National Institute of Standards and Technology) και του Κανονισμού της ΕΕ 910/2014 (e-IDAS). 

  Στην ίδια κατεύθυνση, κινείται η ΕΕ με την Oδηγία AML5, η οποία αναγνωρίζει την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας και βάσει μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης όπως ορίζονται στον κανονισμό e-IDAS ή άλλης ασφαλούς, εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικής, διαδικασίας ταυτοποίησης που ρυθμίζεται, αναγνωρίζεται, εγκρίνεται ή γίνεται δεκτή από την αρμόδια αρχή. Στην Ελβετία, οι σχετικές οδηγίες της εποπτικής αρχής FINMA για την μέσω video και online ταυτοποίηση προσώπων αποτελούν πλέον – ήδη από τον Ιανουάριο 2020- μέρος των κανόνων λειτουργίας και άσκησης της δέουσας επιμέλειας των ελβετικών τραπεζών (CDB 20).    
   
  Εξ άλλου, ο πρόσφατος επιβαλλόμενος  από την πανδημία περιορισμός και η εξ αποστάσεως κίνηση των εργασιών ανέδειξε το γεγονός ότι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των προσώπων αποτελεί πλέον ανάγκη για την αδιάλειπτη λειτουργία της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας έδωσε στα υπόχρεα πρόσωπα τη δυνατότητα να εφαρμόσουν, υπό προϋποθέσεις, εναλλακτικές μεθόδους για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη χωρίς τη φυσική του παρουσία. 

  Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από το σύνολο των φορέων της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Οι εποπτικοί φορείς με γνώση της τεχνολογίας των εφαρμογών να προβαίνουν σε ορθή αξιολόγηση του κινδύνου και των προτεινόμενων μηχανισμών, οι πάροχοι RegTech των εφαρμογών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης με γνώση των κανονιστικών απαιτήσεων και των ορίων που τίθενται, να σχεδιάζουν, διαμορφώνουν και καταρτίζουν κατάλληλες προδιαγραφές στις προτεινόμενες λύσεις, οι εποπτευόμενοι φορείς να υιοθετούν τις καινοτόμες λύσεις σε πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης με την εφαρμογή νέων πολιτικών και διαδικασιών. 

  Απώτερος στόχος  η εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς στο περιβάλλον εξέλιξης, ευελιξίας και ασφάλειας που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία της ψηφιακής ταυτοποίησης.

  * Η κα Κατερίνα Σιμοπούλου είναι Partner & Head of Banking,Finance & Capital Markets, Andersen Legal

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ