Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 26-Μαϊ-2020 00:05

  Προσδιορισμός της αναλογίας έκπτωσης ΦΠΑ εισροών για εταιρείες holding

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου

  Ως γνωστόν, οι δραστηριότητες των εταιρειών συμμετοχών (holding) συνίστανται κατά κύριο λόγο στην κατοχή μεριδίων επί κεφαλαίου άλλων επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν και την είσπραξη μερισμάτων.  Πολλές φορές όμως, παρέχουν και υπηρεσίες διοικητικής, λογιστικής και διαχειριστικής φύσεως, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες marketing, γραμματειακή υποστήριξη, υπηρεσίες treasurer κλπ προς τις εν λόγω επιχειρήσεις. Επίσης, εισπράττουν και τόκους από χορήγηση δανείων προς αυτές και από καταθέσεις των διαθεσίμων τους. 

  Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ΦΠΑ, και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 22, η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, καθώς και η διαχείριση του από πρόσωπα που τις χορηγούν, όπως και η διαπραγμάτευση που αφορά καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές μεταφορές κλπ. χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών εισροών. 

  Περαιτέρω, ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει, από τον φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, τον φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν καθώς και τον φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.  Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στον φόρο.  Σε περίπτωση  που ο υποκείμενος στον φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (όπως π.χ. στη περίπτωση της χορήγησης πιστώσεων) ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών.

  Το ποσοστό αυτό βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

  Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω ποσοστού δε λαμβάνονται υπόψη , μεταξύ άλλων και τα ποσά που προέρχονται από παρεπόμενες πράξεις των ανωτέρω πράξεων για τη χορήγηση και διαπραγμάτευση πιστώσεων, κλπ ,εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις.

  Αναφορικά λοιπόν με τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης ΦΠΑ των εισροών που πραγματοποιούν οι εταιρείες holding σε σχέση με τις δραστηριότητές τους, η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Ε. 2064 /06-05-2020) διευκρίνισε ότι οι εταιρείες συμμετοχών, οι οποίες  πραγματοποιούν και έσοδα με ΦΠΑ (με δικαίωμα έκπτωσης), λόγω φορολογητέας παροχής των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω (π.χ. διοικητικών, λογιστικών, μηχανογραφικών και διαχειριστικών υπηρεσιών) προς τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν, και έσοδα από τόκους δανείων που χορηγούν στις θυγατρικές τους εταιρείες ή από τόκους καταθέσεων των ταμειακών διαθεσίμων τους σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τα οποία απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν απαιτείται να προσδιορίζουν την αναλογία της έκπτωσης του ΦΠΑ των κοινών τους δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ πράξεις (έντοκα δάνεια και έντοκες καταθέσεις) είναι παρεπόμενες της κύριας, υπαγόμενης σε ΦΠΑ, δραστηριότητας των εταιρειών συμμετοχών.

  Αναφορικά με την έννοια των παρεπόμενων πράξεων, το ΣτΕ έχει  κρίνει ότι χαρακτηρίζονται ως παρεπόμενες οι πράξεις αυτές όταν για την πραγματοποίησή τους χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ περιορισμένη έκταση αγαθά και υπηρεσίες, για τις οποίες οφείλεται φόρος προστιθέμενης αξίας, και, επομένως, δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στην αναλογία εκπτώσεως του φόρου των κοινών δαπανών. Αντιθέτως, αποκλείεται ο χαρακτηρισμός μιας πράξης ως παρεπόμενης όταν αυτή συνιστά την άμεση, διαρκή και αναγκαία προέκταση της φορολογούμενης δραστηριότητας.  

  Με την ανωτέρω λοιπόν Εγκύκλιο διευκρινίστηκε και το θέμα των τόκων σε σχέση με την αναλογία της έκπτωσης του ΦΠΑ. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζουμε ότι ζήτημα είχε δημιουργηθεί και με τα μερίσματα και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε κρίνει ότι η είσπραξη μερισμάτων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ΦΠΑ, οπότε και αποκλείεται από τον παρονομαστή του κλάσματος που χρησιμεύει για την αναλογία της έκπτωσης ΦΠΑ. 


  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Tax Partner στην Andersen Tax Greece. 
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ