Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 26-Ιαν-2021 00:05

  Οι ελκυστικότερες μερισματικές αποδόσεις στην 20ετία

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημοσθένη Τρίγγα 

  Η σημαντικότητα του μερίσματος μιας μετοχής ξεκινά από τη βασική έννοια της αποτίμησης μιας μετοχής. Ένα από τα βασικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση μετοχών είναι το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων (Dividend Discount Model). Μπορεί να ακούγεται πολύπλοκο, όμως δεν είναι τίποτε άλλο από την προεξόφληση (δηλαδή την καταβολή της αξίας μιας χρηματικής υποχρέωσης πριν από τη λήξη της, με παρακράτηση του προβλεπόμενου τόκου-μερίσματος). Το εν λόγω μοντέλο βασίζεται στον τύπο: Τιμή μετοχής σήμερα (Po) ισούται με το μέρισμα της επόμενης χρονικής περιόδου (D1) προς το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των κοινών μετοχών (re), αφού όμως αφαιρεθεί η ανάπτυξη των μερισμάτων (g) − σταθερή ανάπτυξη υποθέτει το μοντέλο. Δηλ. Po=D1/(re-g). Ο λόγος αναφοράς του μοντέλου είναι για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι το μέρισμα για τον δυνητικό επενδυτή και πώς αποτιμώνται οι εκάστοτε μετοχές. Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω ανάλυση του μοντέλου, καθώς δεν κρίνεται απαραίτητο.

  Το μέρισμα είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για τις εταιρείες να επικοινωνούν την οικονομική τους ευημερία. Τα μερίσματα και οι επιστροφές κεφαλαίου στέλνουν ένα σαφές, ισχυρό μήνυμα για τις μελλοντικές προοπτικές και επιδόσεις μιας εταιρείας. Η προθυμία και η ικανότητα μιας εταιρείας να πληρώνει σταθερά μερίσματα με την πάροδο του χρόνου −και η δύναμή της να τα αυξάνει− παρέχουν θετικές ενδείξεις για έναν μέτοχο. Γενικά, οι ώριμες, βραδύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τείνουν να πληρώνουν τακτικά μερίσματα, ενώ οι νεότερες, ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες προτιμούν να επανεπενδύσουν τα χρήματα προς την ανάπτυξη. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι εταιρείες με ιστορικό αυξανόμενων πληρωμών μερισμάτων που ξαφνικά το έκοψαν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. 

  Τα μερίσματα φέρνουν περισσότερη πειθαρχία στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης για επενδύσεις. Η διατήρηση των κερδών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα μπόνους των στελεχών, μια πιο "ατημέλητη" διαχείριση και μη παραγωγική χρήση των περιουσιακών στοιχείων. Μελέτες έχουν δείξει ότι, όσο περισσότερα μετρητά διατηρεί μια εταιρεία, τόσο πιο πιθανό είναι να πληρώσει υπερβολικά για εξαγορές και κατά συνέπεια να συρρικνώσει την αξία των μετόχων. Όμως πού μοιράζονται ικανοποιητικά μερίσματα; Παραδοσιακά υψηλές αποδόσεις μερισμάτων διανέμουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης ακινήτων, εταιρείες κοινής ωφέλειας και ενέργειας. 

  Στην ελληνική αγορά το εντυπωσιακό σερί των τελευταίων 20 ετών έχει η ΟΠΑΠ, αφού μοίρασε και το 2020 έκτακτο μέρισμα 1 ευρώ λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία, ενώ μαζί με τη Motor Oil, εφόσον αυτή μοιράσει και για τη χρήση 2020, τότε θα μοιράζονται την πρώτη θέση από πλευράς ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ανάμεσα στις μετοχές του FTSE Large Cap. Την υψηλότερη μέση μερισματική απόδοση των τελευταίων 20 ετών με 9,3% έχει η μετοχή των ΕΧΑΕ, καθώς προέβη σε μεγάλες επιστροφές κεφαλαίου την τριετία 2004-2006, αλλά και λόγω της υποχώρησης της τιμής που έχει υποστεί το τελευταίο διάστημα. Τη δεύτερη θέση παίρνει η ΟΠΑΠ με 7,8% και την τρίτη θέση η Motor Oil με 6,8%. Με βάση την τρέχουσα τιμή, τη δεύτερη θέση λαμβάνει η ΟΠΑΠ (9,4%) μετά την ΕΧΑΕ (17,9%). 

  Η αξία του μερίσματος γίνεται ακόμα πιο εμφανής όταν συγκρίνουμε τις αποδόσεις με και χωρίς μερίσματα για τις μετοχές. Ειδικότερα, η απόδοση  της ΟΠΑΠ χωρίς τα μερίσματα δεν ξεπερνά το 96% σε ολόκληρη την 20ετία. Ωστόσο, εφόσον συμπεριλάβουμε τα μερίσματα, η απόδοση προσεγγίζει το 464%! Η Motor Oil, με 46,8% απόδοση χωρίς τα μερίσματα, όταν συμπεριληφθούν ξεπερνά το 203%! 

  Από την άλλη πλευρά, η μετοχή του ΟΤΕ χωρίς τα μερίσματα είναι αρνητική -47,9%, ενώ συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων βελτιώνεται στο -19%. Στις εν λόγω αποδόσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της τελευταίας δεκαετίας που πέρασε η χώρα μας. Ποιες είναι, όμως, οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία 20 χρόνια από πλευράς μερίσματος στο Χ.Α.; 

  ΟΠΑΠ: Η ΟΠΑΠ διαθέτει ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, καθώς οι ανάγκες σε κεφαλαιακές επενδύσεις εκτιμάται ότι βαίνουν μειούμενες τα αμέσως επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μείωση του φόρου από 35% μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο σε 5% για μία δεκαετία. Σαφώς, όπως έχουμε αναφέρει, μπορεί ο φόρος να αλλάξει, ωστόσο το ελληνικό Δημόσιο θα ανταποδώσει με παράταση του μονοπωλίου για αρκετά χρόνια. Όπως διαφαίνεται από τον πίνακα, αποτελεί μία από τις δύο εταιρείες με την πιο σταθερή ροή μερισμάτων από την εισαγωγή της στο Χ.Α. μέχρι και σήμερα. Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για μερισματική απόδοση άνω του 10% για το 2021. 

  Motor Oil: Η Motor Oil διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη, με τις εξαγωγές της να προσεγγίζουν το 75% του κύκλου εργασιών της. Το ύψος των περιθωρίων διύλισης είναι αυτό που προσδιορίζει κατά κύριο λόγο την κερδοφορία της εταιρείας. Tο τελευταίο διάστημα τα περιθώρια διύλισης είναι χαμηλά, με την εταιρεία να συνεχίζει τις νέες επενδύσεις με σκοπό την αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Παρά το γεγονός ότι η πανδημία αναμένεται να συρρικνώσει τη μερισματική της απόδοση για το 2020, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή στις υψηλές μερισματικές αποδόσεις και τα επόμενα χρόνια. Για το 2020 οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για μερισματική απόδοση περί το 3%.

  ΟΤΕ: Η διοίκηση της ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει την πολιτική αμοιβής μετόχων όπως και το περασμένο έτος, δηλ. θα συνεχίσει να προβαίνει σε αγορά ιδίων μετοχών και ταυτόχρονα θα διανείμει μέρισμα ανάλογο της περυσινής χρήσης. Ειδικότερα, το 2020 ο όμιλος θα διατηρήσει την πολιτική αμοιβών μετόχων 65% διανομής μερίσματος και 35% αγοράς ιδίων μετοχών. Έτσι, η μερισματική απόδοση για τη χρήση 2020 εκτιμάται σε 3,9%. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2021 η πώληση της Rom Telekom θα ενισχύσει τη μερισματική απόδοση κατά 0,40-0,80 ευρώ ανά μετοχή. 

  ΕΧΑΕ: Κύρια πηγή εσόδων για τον Όμιλο Ελληνικών Χρηματιστηρίων αποτελεί η συναλλακτική δραστηριότητα στην αγορά μετοχών και παραγώγων. Η εταιρεία διανέμει μέρισμα τουλάχιστον τα τελευταία 12 χρόνια χωρίς διακοπή. Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για μερισματική απόδοση για το 2020 περί το 3,5%.  

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Το επενδυτικό πλάνο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, με απώτερο στόχο τη λειτουργία 2.800 MW σε ΑΠΕ μέχρι το 2025, δεν φαίνεται να την εμποδίζει να διανέμει ικανοποιητικό μέρισμα στους μετόχους της. Στα θετικά της πρέπει να καταγραφούν οι μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές της, οι οποίες είναι σταθερές και προβλέψιμες, καθώς βασίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ, σε συμφωνίες όπου τα έσοδα είναι ανάλογα με τα κόστη παραγωγής της ενέργειας. Να σημειώσουμε ότι η μερισματική απόδοση της εταιρείας δεν χαρακτηρίζεται υψηλή, ωστόσο το αντικείμενο εργασιών της προσδίδει την ανάλογη σταθερότητα. Για το 2020 η εκτιμώμενη απόδοση δεν φαίνεται να ξεπερνά το 2,5%, καθώς η τιμή της μετοχής σημειώνει αλλεπάλληλα υψηλά. 

  ΑΔΜΗΕ: Στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, χρησιμοποιείται το μοντέλο Regulated Asset Base (RAB), με τις εταιρείες σαν τον ΑΔΜΗΕ να διαχειρίζονται τα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των λειτουργικών εξόδων. Το μοντέλο RAB είναι καινούργιο για τη χώρα, όμως χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά τουλάχιστον 15 χρόνια. Οι εταιρείες που λειτουργούν βάσει αυτού του μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζουν μια αξιοζήλευτη σταθερότητα στα υψηλά μερίσματα, καθώς την περασμένη 15ετία η μερισματική απόδοση των εν λόγω εταιρειών κυμαίνεται σε ένα εύρος 4%-8%. Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ το 2020 διαμόρφωσε μια μερισματική απόδοση της τάξεως του 5,9%.

  Καταλήγοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον μνημονιακό κανόνα του 72. Ο κανόνας του 72 μπορεί να διαφωτίσει αμέσως γιατί είναι τόσο σημαντική η υψηλή μερισματική απόδοση διαχρονικά. Δηλαδή 72/6 (μερισματική απόδοση) = 12 (χρόνια). Έτσι, αν για 12 χρόνια μια εταιρεία διαθέτει μερισματική απόδοση της τάξεως του 6%, τότε σε 12 χρόνια η επένδυση έχει διπλασιαστεί μόνο με τη διανομή μερισμάτων, χωρίς να συνυπολογίζονται τα ενδεχόμενα κεφαλαιακά κέρδη! 

  pin
  Σημείωση: Οι μέσοι όροι τιμών και οι αποδόσεις έχουν υπολογιστεί για τις περιόδους: ΑΔΜΗΕ (19/6/2017 - 31/12/2020), ΕΧΑΕ (21/8/2000 - 31/12/2020), ΟΠΑΠ (25/4/2001 - 31/12/2020), ΤΕΝΕΡΓΑ (12/11/2007 - 31/12/2020), OTE (12/7/2000 - 31/12/2020), Motor Oil (6/8/2001 - 31/12/2020)

  Ανακοινώσεις ανάπτυξης ΑΕΠ δ’ τριμήνου για ΗΠΑ και Γερμανία

  Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 15.30 ανακοινώνονται τα προκαταρκτικά στοιχεία για τη μεταβολή του ΑΕΠ δ’ τριμήνου στις ΗΠΑ. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάκαμψη 4,4% (σε τριμηνιαία βάση), έναντι 33,4% στο γ’ τρίμηνο του 2020. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εκτιμήσεις πριν από περίπου δύο μήνες έκαναν λόγο για ανάπτυξη όχι μεγαλύτερη από 3%. Μπορεί το ποσοστό να φαίνεται εκ πρώτης όψεως μικρό, ωστόσο είναι 47% υψηλότερο σε σχέση με το αρχικό. Αντίστοιχα, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 9.00 ανακοινώνονται τα προκαταρκτικά στοιχεία για τη μεταβολή του ΑΕΠ δ’ τριμήνου στη Γερμανία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη 7,3% (σε τριμηνιαία βάση), έναντι 8,5% στο γ’ τρίμηνο του 2020. Οι αναθεωρήσεις μετά την εμφάνιση των εμβολίων ήταν σημαντικές, ωστόσο αναμένουμε να δούμε κατά πόσο θα επαληθευτούν. Η αστοχία στις παραπάνω προβλέψεις αναμένεται να αυξήσει βραχυχρόνια τη νευρικότητα στα χρηματιστήρια.

  Ατζέντα (26/1 - 31/1)

  Σήμερα Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών για τον Δεκέμβριο, ενώ  η Interlife κάνει το ντεμπούτο της στο Χ.Α. (νέα εισαγωγή). Την Τετάρτη αναμένεται να λάβει χώρα η εξ αναβολής έκτακτη γ.σ. της Ελλάκτωρ με κύρια θέματα την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και την εκλογή νέου δ.σ. μετά και την αύξηση του ποσοστού της  Reggeborgh Invest B.V. Την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο για τον Νοέμβριο, καθώς και τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον Δεκέμβριο.

  Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου οι 3M Company (Dow Jones ), American Express (Dow Jones), General Electric, Johnson & Johnson (Dow Jones), Verizon Communications (Dow Jones), Xerox, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Apple (Dow Jones - ΜΚΑ*), eBay (ΜΚΑ), Starbucks (ΜΚΑ). Την ίδια ημέρα ανακοινώνεται στις ΗΠΑ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον μήνα Ιανουάριο. Την Τετάρτη είναι η σειρά των AT&T, Boeing (Dow Jones), McDonald's (Dow Jones), Nasdaq, Amgen (Dow Jones - ΜΚΑ), Facebook (ΜΚΑ), Microsoft (Dow Jones - ΜΚΑ), Tesla (ΜΚΑ), Visa (Dow Jones - ΜΚΑ) να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Την ίδια ημέρα η Fed αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις της για τα αμερικανικά επιτόκια αλλά και τις εκτιμήσεις της για την αμερικανική οικονομία, ενώ λίγο νωρίτερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών για τον μήνα Δεκέμβριο. Την Πέμπτη τη σκυτάλη παίρνουν οι Biogen, Caterpillar (Dow Jones), Dow Materials (Dow Jones), MasterCard, UPS, Amazon.com (ΜΚΑ) για τις δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων δ’ τριμήνου. Επίσης στη Γερμανία αναμένεται να ανακοινωθεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο. Την ίδια ημέρα το απόγευμα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η ανακοίνωση των προκαταρκτικών στοιχείων για το αμερικανικό ΑΕΠ για το δ’ τρίμηνο, καθώς και οι πωλήσεις νέων κατοικιών για τον Δεκέμβριο. Την Παρασκευή είναι η σειρά της Γερμανίας να ανακοινώσει τα πρώτα στοιχεία για το ΑΕΠ δ’ τριμήνου, αλλά και την ανεργία για τον Ιανουάριο. Επίσης στις ΗΠΑ το Πανεπιστήμιο του Michigan ανακοινώνει τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καθώς και πληθωριστικές προσδοκίες, οι οποίες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, ανακοινώνονται και οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών για τον Δεκέμβριο. Με το κλείσιμο της εβδομάδος ολοκληρώνονται και οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων με τις Chevron (Dow Jones), Colgate-Palmolive, Eli Lilly, Honeywell International (Dow Jones). 

  * ΜΚΑ: Μετά το Κλείσιμο της Αγοράς.

  ** Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

  *** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο" 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ