Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 29-Σεπ-2020 00:05

  Οι "βαρετές" εταιρείες έχουν ενδιαφέρουσες αποδόσεις διαχρονικά

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημοσθένη Τρίγγα

  Το 2020 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (εισηγμένη εταιρεία) διένειμε συνολικό μέρισμα 0,118 ευρώ/μετοχή, ήτοι μερισματική απόδοση 5,2%. Ο κανόνας του 72 μπορεί να διαφωτίσει αμέσως γιατί είναι τόσο σημαντική η υψηλή μερισματική απόδοση διαχρονικά. Έτσι, 72 / 5,2 = 14 χρόνια, δηλαδή με την υπόθεση ότι ο ΑΔΜΗΕ θα διαμορφώνει μια μερισματική απόδοση 5,2% για 14 χρόνια, τότε ο επενδυτής θα έχει διπλασιάσει το κεφάλαιό του, εφόσον προβαίνει στην επανεπένδυση του μερίσματος. Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, όπου τα επιτόκια παραμένουν σε μηδενικό/αρνητικό εύρος, η επιλογή παραμένει πολύ υψηλά στην ατζέντα. 

  Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (εισηγμένη εταιρεία στο Χ.Α., που κατέχει το 51% των μετοχών του ομίλου ΑΔΜΗΕ) ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, έναντι 20,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας μείωση 1,9%. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (εισηγμένη εταιρεία) λαμβάνει μερίδιο συμμετοχής από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης από τον ΑΔΜΗΕ (μη εισηγμένη εταιρεία), αφαιρώντας λειτουργικά έξοδα και προσθέτοντας/αφαιρώντας τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Έτσι, λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι τα οικονομικά αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ (μη εισηγμένη εταιρεία), καθώς η εισηγμένη εταιρεία απλώς εισπράττει το μερίδιό της ως εταιρεία συμμετοχών. Έτσι, ο ΑΔΜΗΕ (μη εισηγμένη εταιρεία) παρουσίασε συγκρίσιμο EBITDA 97,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 12,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α' εξαμήνου 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις προβλέψεις: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,8 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο 2019, και β) επιβάρυνση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 3,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2019. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 39,3 εκατ. ευρώ (τα κέρδη για την εισηγμένη προκύπτουν: 51% x 39,3 εκατ. ευρώ = 20 εκατ. ευρώ), έναντι 40 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

  Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ (μη εισηγμένη) για τη διετία 2020-2021 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 281 εκατ. ευρώ και 286 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 11% και 2% αντίστοιχα, σύμφωνα με τη διοίκηση. Η παραπάνω αύξηση θα προέλθει από την αύξηση κατά 8,6% και 3% του επιτρεπόμενου εσόδου και την αύξηση των αποσβέσεων που έχουν εγκρίνει οι ρυθμιστικές Aρχές. Τα επιτρεπόμενα έξοδα σε γενικές γραμμές παραμένουν σταθερά καθ’ όλη την τετραετία που έχει οριστεί. Το πραγματικό (μετά την εφαρμογή του πληθωρισμού 0,6%) σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) προ φόρων έχει οριστεί στο 6,5% για το 2020 και 6,3% για το 2021. Η νέα τετραετία όπου θα οριστούν τα νέα δεδομένα για τον υπολογισμό του WACC ξεκινά το 2022 και θα φτάνει μέχρι και το 2025. 

  Στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ (μη εισηγμένης), χρησιμοποιείται το μοντέλο Regulated Asset Base (RAB), με τις εταιρείες σαν τον ΑΔΜΗΕ να διαχειρίζονται τα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των λειτουργικών εξόδων. Σε αντάλλαγμα, είναι σε θέση να αυξήσουν τα έσοδα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να τους προσφερθούν κρατικές επιδοτήσεις παρά το γεγονός ότι έχουν πλέον ιδιωτικοποιηθεί. Έτσι, πέρα από τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, η διοίκηση της εταιρείας διερευνά ευκαιρίες στην αποθήκευση ενέργειας. Ειδικότερα, εξετάζει μια σειρά μελετών με εταιρείες σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο τα συστήματα μεταφοράς και ο στόχος είναι να ξεκινήσει πιλοτικά έργα στην Ελλάδα προκειμένου να αξιολογηθεί η τεχνολογία και να ποσοτικοποιηθεί η θετική επίδραση της αποθήκευσης στις δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι θα προβεί σε κεφαλαιακές δαπάνες ύψους 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2028, κυρίως για διασυνδέσεις. Το καθαρό χρέος προς το EBITDA ήταν στις 1,51 φορές στις 30/6/2020 και αναμένεται να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε λιγότερο από 5 φορές έως το 2028.

  Υπενθυμίζεται ότι μεγαλομέτοχος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (εισηγμένη εταιρεία) είναι το ελληνικό Δημόσιο με 51,12%, το fund Silchester ελέγχει το 12,94%, οι θεσμικοί επενδυτές το 23,2%, ενώ οι ιδιώτες επενδυτές το 12,7% με βάση το μετοχολόγιο 31/12/2019. Ωστόσο στις 31/7/2020 ένα από τα funds του Silchester ανακοίνωσε τη μείωση του ποσοστού του από 5,61% σε 4,99% (κάτω από 5% το fund δεν υποχρεούται στη δημοσιοποίηση του ποσοστού του). Ταυτόχρονα, συνολικά τα funds Silchester ανακοίνωσαν ότι κατέχουν σωρευτικά άνω του 10% (με μία μετοχή κάτω από το 10% υποχρεούται να προβεί σε ανακοίνωση μεταβολής ποσοστού). Παράλληλα, η ετήσια τακτική γ.σ. της 16ης Ιουλίου 2020 αποφάσισε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου με εύρος τιμών 1-10 ευρώ/μετοχή. 

  Ολοκληρώνοντας, ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει με 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ο ΑΔΜΗΕ διαπραγματεύεται 7 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2019, ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται 12,8 φορές τα κέρδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κινεζική εταιρεία (State Grid) έχει αγοράσει το 25% με 2,96 ευρώ ανά μετοχή (μη εισηγμένη ΑΔΜΗΕ). Τέλος, η διάθεση του 25% που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο στη μη εισηγμένη (ΑΔΜΗΕ) έχει αναβληθεί για το 2021 εξαιτίας της πανδημίας.

  πιν


  Πλαστικά Θράκης: Η ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας διαμόρφωσε ελκυστικότερη αποτίμηση

  Τα Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσαν εντυπωσιακά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2020, καθώς το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 29,9%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 26,03 εκατ. ευρώ, έναντι 16,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι αύξηση 58,1%. Τέλος, τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς διαμορφώθηκαν στα 12,55 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2019, ήτοι ενίσχυση 146%. Για το β' εξάμηνο του 2020 η διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, όπως είναι τα πράγματα στην παρούσα φάση. Σημαντική βελτίωση σημείωσε στον καθαρό δανεισμό, καθώς προσέγγισε μόλις τα 47 εκατ. ευρώ, έναντι 83,5 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019. Η μείωση προήλθε τόσο από τη μείωση του δανεισμού όσο και από την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων λόγω της πώλησης ακινήτου στις ΗΠΑ (9,4 εκατ. ευρώ περίπου). Με βάση τα στοιχεία στις 30/6/2020, ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 3,7 φορές (!), ενώ ο δείκτης τιμή προς κέρδη (P/E) δεν ξεπερνά τις 10 φορές.

  Flexopack: Ποια... κρίση πανδημίας;

  Σημαντικά αυξημένα ήταν τα καθαρά κέρδη του ομίλου, καθώς διαμορφώθηκαν στα 5,67 εκατ. ευρώ, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62,2%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 51,39 εκατ. ευρώ, έναντι 45,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 11,41 εκατ. ευρώ, έναντι 7,56 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι ενίσχυση 51%, οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων, στην υποχώρηση των τιμών των πρώτων υλών, αλλά και στη συρρίκνωση των λειτουργικών εξόδων. Στα αρνητικά η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 1,110 εκατ. ευρώ, οφειλόμενα κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές από την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα κυρίως σε ζλότι Πολωνίας και σε δολάριο Αυστραλίας.

  Η κρίση της πανδημίας δεν φάνηκε να επηρέασε τον όμιλο, καθώς όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα κέρδη της, αλλά ενισχύθηκαν και τα ταμειακά διαθέσιμα, κυρίως λόγω σημαντικά αυξημένων ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, δηλαδή ο όμιλος, εφόσον αποπληρώσει όλα του τα δάνεια, θα έχει ταμείο 4,176 εκατ. ευρώ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το α' εξάμηνο, σε σχέση με το τέλος του 2019, αύξησε τον τραπεζικό δανεισμό κατά 1,1 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα το ταμείο κατά 6,65 εκατ. ευρώ. Οι προοπτικές, τα αποτελέσματα και η πορεία του ομίλου για το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως τελούν σε άμεση συνάρτηση µε την κατάσταση που επικρατεί αφενός µεν στην παγκόσμια, αφετέρου δε στην εγχώρια οικονομία.

  Από την άλλη πλευρά, η εμπορευσιμότητα της μετοχής δεν δίνει μεγάλα περιθώρια για σημαντικές τοποθετήσεις, καθώς ο όγκος παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (μ.ό. 2020: 1.220 τεμ.). Οι δείκτες αποτίμησης για την εταιρεία, με βάση τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2020, διαμορφώνουν δείκτη EV/EBITDA στις 4,3 φορές (!) τα λειτουργικά κέρδη των τελευταίων 12 μηνών, ενώ ο δείκτης P/E φτάνει τις 9 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών. 

  Για 9ο συνεχόμενο μήνα προέβησαν σε πωλήσεις οι αλλοδαποί επενδυτές

  Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Αύγουστο ανήλθε σε 64,57%, έναντι 64,68% στις 31 Ιουλίου 2020, καταγράφοντας μείωση 11 μ.β. Μη συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΤΧΣ (675,4 εκατ. ευρώ ή 1,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς στις 31 Αυγούστου η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 65,75%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 67 μ.β. συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Οι ξένοι επενδυτές περιόρισαν τις εκροές τους σε 15,95 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, ενώ το 8μηνο του 2020 οι εκροές των αλλοδαπών επενδυτών προσέγγισαν τα 496 εκατ. ευρώ. Οι τρεις μεγαλύτερες καθαρές εκροές των ξένων επενδυτών προήλθαν από τη Γαλλία με 23,6 εκατ. ευρώ, 14,4 εκατ. ευρώ από τη Γερμανία και 6,9 εκατ. ευρώ από τα νησιά Κέιμαν. Παράλληλα, οι μεγαλύτερες εισροές προήλθαν από Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, με 16,9 εκατ. ευρώ και 6,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
   

  πιν

   

  Ατζέντα (29/9 - 4/10): Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου οι SATO, Ελινόιλ, Φιερατέξ, Pasal Development, Προοδευτική, Ιατρικό Αθηνών, Λάμψα, ΒΙΣ. Την ίδια ημέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο για τον Ιούλιο, καθώς και τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Αύγουστο. Την Πέμπτη  η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει την πορεία των τραπεζικών επιτοκίων καταθέσεων και δανείων για τον μήνα Αύγουστο. 

  Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη με την ανακοίνωση αναμένται η ανακοίνωση του δείκτη ZEW για την οικονομική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη, ενώ το ίδιο βράδυ ανακοινώνεται ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης από το Conference Board στις ΗΠΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο. Την Τετάρτη ξημερώματα ο βιομηχανικός δείκτης PMI στην Κίνα για τον μήνα Σεπτέμβριο, στις 11.55 το μεσημέρι ανακοινώνεται η ανεργία στη Γερμανία, ενώ 5 λεπτά αργότερα ανακοινώνονται τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη για τον μήνα Σεπτέμβριο. Το απόγευμα της ίδια ημέρας ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα της έρευνας για την απασχόληση στον μη αγροτικό τομέα, τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ β’ τριμήνου των ΗΠΑ, καθώς και οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών για τον μήνα Αύγουστο στις ΗΠΑ. Την Πέμπτη ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης PMI στην Ευρωζώνη για τον μήνα Αύγουστο, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο βιομηχανικός δείκτης PMI από το ινστιτούτο ISM για τον μήνα Σεπτέμβριο. Την ίδια ημέρα η PepsiCo ανακοινώνει αποτελέσματα γ' τριμήνου, καθώς για την εταιρεία το τρίμηνο έληξε στις 5 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή ανακοινώνεται η μισθοδοσία του μη αγροτικού τομέα, καθώς και το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο. Το αποτέλεσμα της μισθοδοσίας αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη για την αγορά εργασίας και αυξάνει τη μεταβλητότητα στις αγορές όταν υπάρχει απόκλιση από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή η αγορά της Κίνας θα παραμείνει κλειστή λόγω επίσημων αργιών. 
   

  * Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

  ** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ