Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 30-Ιουλ-2021 15:19

  ATHEXCSD: Μεταφορά και εκποίηση αξιών δικαιούχων πελατών της υπό εκκαθάριση ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ

  Δοκιμάζει και τις 880 μονάδες το Χρηματιστήριο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Για τη διαδικασία μεταφοράς αξιογράφων δικαιούχων πελατών της υπό εκκαθάριση εταιρείας "ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ", από τον ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς σε λογαριασμό Συμμετέχοντα των δικαιούχων, και εκποίησης των μη μεταφερθέντων αξιογράφων ενημερώνει η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD).

  Σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 21 Απόφασης ("Τεχνικοί όροι και διαδικασίες για τη διαχείριση καταστάσεων αθέτησης υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων")1  του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD, ενημερώνουμε τους δικαιούχους πελάτες της υπό εκκαθάριση εταιρείας "ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ" ότι, έως την Πέμπτη 5/8/2021 (13:00), μπορούν να προβούν στη μεταφορά σε Λογαριασμό Συμμετέχοντα της επιλογής τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), των αξιογράφων που έχουν μεταφερθεί από τον εκκαθαριστή της ανωτέρω εταιρείας και τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς των δικαιούχων.

  Για την έγκαιρη ολοκλήρωση των ανωτέρω μεταφορών στο Σ.Α.Τ. οι δικαιούχοι απαιτείται να προβούν στα ακόλουθα:

  1.    Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Συμμετέχοντα της ATHEXCSD (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Τράπεζα) της επιλογής τους, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη ενεργό Λογαριασμό Συμμετέχοντα.

  2.    Υποβολή αιτήματος μεταφοράς των αξιογράφων στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου της ATHEXCSD για την μεταφορά των αξιογράφων σε ενεργό Λογαριασμό Συμμετέχοντα της επιλογής τους, μέσω της σχετικής Αίτησης Μεταφοράς Αξιών (ΑΙΤ059)2:

  a.    Η αίτηση υποβάλλεται είτε μέσω του αρμόδιου Συμμετέχοντα είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου.
  b.    Η υπηρεσία μεταφοράς παρέχεται με χρέωση ποσού 1 € ανά εντολή μεταφοράς αξιογράφου (Απόφαση 18 Δ.Σ. ATHEXCSD), πλέον των δικαιωμάτων φύλαξη τίτλων στον ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς.

  Στην περίπτωση μη μεταφοράς των αξιογράφων έως την ανωτέρω προθεσμία, θα εκποιηθούν, εντός της περιόδου εκποίησης, από την Δευτέρα 23/8/2021 έως την Τρίτη 23/11/2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21 Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD και την υπ' αριθμ. 37 Απόφαση  του  Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε εφαρμογή του άρθρου 30 (παρ. 6) του ν.4569/2018. Το προϊόν της εκποίησης, για όσα αξιόγραφα τελικά εκποιηθούν, μετά από αφαίρεση των πάσης φύσεως τελών ή εξόδων της εκποίησης, καθώς και τα αξιόγραφα που δεν θα εκποιηθούν, θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ' ονόματι εκάστου δικαιούχου, την Δευτέρα 29/11/2021.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι των αξιογράφων μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου:

  Τηλ. (+30) 210 336 6776 (09:00-17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή)
  E-mail: ISD@athexgroup.gr
   

  1 https://www.athexgroup.gr/el/athexcsd-resolutions

  2 https://www.athexgroup.gr/el/investors-special-services

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ