Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 20-Ιουλ-2021 17:41

  Δημιουργία δείκτη ESG από το Χρηματιστήριο Αθηνών

  Δημιουργία δείκτη ESG από το Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη δημιουργία του νέου δείκτη (Δείκτης ATHEX ESG) ο οποίος θα παρακολουθεί την χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) ανακοίνωσε τo Χρηματιστήριο Αθηνών. 

  Ο σχεδιασμός φιλοδοξεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εταιριών και κατά συνέπεια της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς να σηματοδοτήσουν τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης των πρωτοβουλιών ESG καθώς το κανονιστικό περιβάλλον της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα εξελίσσεται. 

  Της παραπάνω απόφασης προηγήθηκε κοινή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών να αναθέσουν στο Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τη διενέργεια σχετικής μελέτης για το βαθμό αναγνώρισης από πλευράς εισηγμένων εταιρειών της ESG τάσης στην βάση των δημοσιευμένων στοιχείων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

  Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο συνέταξε και το Χρηματιστήριο Αθηνών διακίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 προς τις εισηγμένες εταιρείες, σχετικό ερωτηματολόγιο για τις ESG δράσεις τους. Από την μελέτη προέκυψε η δυνατότητα εφαρμογής μίας συγκεκριμένης μεθοδολογίας βαθμολόγησης (ESG scoring) των εισηγμένων εταιρειών με βάση τα στοιχεία που προσδιορίζονται στον Οδηγό Δημοσιοποίησης μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που εξέδωσε το 2019 το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

  Η πρωτόλεια εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας είχε ήδη δοκιμαστεί το 2019 κατά την σύνταξη του Οδηγού Δημοσιοποίησης μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία των KKS Advisors, με στοιχεία του 2018. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν αξιόλογη τάση βελτίωσης της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε θέματα ESG που παρέχουν οι εισηγμένες εταιρείες και λίαν ικανοποιητική αξιοποίηση των μετρικών που προσδιορίζονται στον Οδηγό. Τα δυο αυτά ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθιστούν εφικτή τη διαμόρφωση ενός αρχικού μηχανισμού ESG scoring. 

  Στόχος να κινητοποιηθούν περαιτέρω τόσο η επενδυτική κοινότητα όσο και οι εισηγμένες εταιρείες στην ποιοτική διάχυση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

  Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποίησε στις εισηγμένες εταιρείες την ανάλυση των ευρημάτων της μελέτης προκειμένου αφενός να δοθεί η δυνατότητα επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων του 2019 ,και ρύθμισης τυχόν αστοχιών στην συγκέντρωση των στοιχείων, και αφετέρου να ενημερωθούν οι ίδιες οι εταιρείες για τον στόχο ενός ESG scoring, ο οποίος θα διαμορφώσει τα επόμενα βήματα των προσπαθειών για την ανάδειξη στην εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα του ESG profile της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

  H Συμβουλευτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών που αποτελείται από έμπειρα στελέχη θεσμικών επενδυτών και χρηματιστηριακών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και έχοντας αναλύσει το πλαίσιο των δεδομένων αποφάσισε να εισηγηθεί την κατάρτιση κανόνων διαχείρισης ενός νέου δείκτη ESG με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
  -Ο νέος δείκτης με ονομασία "Δείκτης ATHEX ESG (ATHEX ESG Index)" σχεδιάστηκε ώστε να συμμετέχουν κατά μέγιστο αριθμό 60 εταιρείες της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α..

  -Ο υπολογισμός του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Αυγούστου με τιμή εκκίνησης τις 1,000 μονάδες. Η πρώτη σύνθεση του δείκτη – εκτός των λοιπών κριτηρίων- προσδιορίζεται με βάση το ESG score που προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2019. Στην αρχική σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν 35 εταιρείες.

  -Η σύνθεση του δείκτη θα αναθεωρείται κάθε χρόνο και η πρώτη αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2021 (ταυτόχρονα με τις αναθεωρήσεις των λοιπών δεικτών που υπολογίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών) με βάση τα στοιχεία που θα δημοσιεύσουν οι εισηγμένες εταιρείες στο πλαίσιο της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την χρήση του 2020. 

  Χαρακτηριστικά – Μεθοδολογία - Σύνθεση


  • Χαρακτηριστικά Δείκτη

  o Αριθμός Μετοχών Σύνθεσης Δείκτη: 60
  o Τύπος Δείκτη: Σταθμισμένης Κεφαλαιοποίησης
  o Τιμή Εκκίνησης : 1,000μον
  o Ημερομηνία Έναρξης Υπολογισμού: 02/08/2021
  o Αναθεώρηση: Σε ετήσια βάση (Νοέμβριο)
  o Στάθμιση (Capping): Κάθε εξάμηνο (Ιούνιο, Δεκέμβριο)

  • ESG Αξιολόγηση
  Αξιοποιεί την Μελέτη / Αξιολόγηση "Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών" του Ε.Κ.ΠΑ. για το βαθμό υιοθέτησης από πλευράς εισηγμένων εταιρειών των ESG δράσεων όπως αυτές αναφέρονται στα δημοσιευμένα στοιχεία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τυποποιούνται σύμφωνα με τον "Οδηγό Δημοσιοποίησης ESG Πληροφοριών" του Χ.Α.

  Η πρώτη αξιολόγηση προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2019.

  • Κριτήρια Καταλληλότητας
  o Εταιρείες εισηγμένες στη Κύρια Αγορά του Χ.Α.
  o Ελάχιστη Ευρεία Διασπορά (free float) μεγαλύτερη από 15%
  o Βαθμολογία ESG μεγαλύτερη ή ίση από 0.30

  • Διαδικασία Επιλογής
  o Οι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας θα ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά με βάση την τελική ESG βαθμολογία τους
  o Οι 60 πρώτες εταιρείες της κατάταξης θα συμμετέχουν στη σύνθεση του δείκτη.
  o Στην αρχική σύνθεση του δείκτη, θα συμμετέχουν 35 εταιρείες.

  • Διαδικασία Στάθμισης
  o Υιοθετείται μεθοδολογία προσδιορισμού του βάρους (Weight) κάθε εταιρείας που λαμβάνει υπόψη και την ESG βαθμολόγησή της στη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του δείκτη.
  o Η κεφαλαιοποίηση κάθε εταιρίας σταθμίζεται με έναν συντελεστή που προκύπτει από το γινόμενο του συντελεστή ευρείας διασποράς (Free Float) με την ESG βαθμολογία.
  o Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε συμμετέχουσας στο δείκτη στο 10% της αξία του χαρτοφυλακίου του δείκτη (capping process).

  • Σύνθεση Δείκτη
  o Η τελική στάθμιση της σύνθεσης του δείκτη θα προκύψει με βάση τις τιμές των μετοχών της 23/07/2021
  o Η σύνθεση του δείκτη με βάση τις τιμές των μετοχών της 16/07/2021,
   

  esg35


   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ