Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 12-Φεβ-2022 20:00

  Τα 7 νέα ακίνητα -"φιλέτα" του e-ΕΦΚΑ

  Τα 7 νέα ακίνητα -"φιλέτα" του e-ΕΦΚΑ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Στην αξιοποίηση 7 νέων "φιλέτων" προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr το αμέσως επόμενο διάστημα.

  Η κίνηση αυτή γίνεται την ώρα που επίκειται η πλήρης αλλαγή του μοντέλου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων, στην οποία θα προχωρήσει ο e-ΕΦΚΑ μετά την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργού Εργασίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, για τον εκσυγχρονισμό του εν λόγω φορέα.

  Το ν/σ Χατζηδάκη προβλέπει την ίδρυση Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του e-EΦΚΑ, για την οποία θα ισχύσουν οι διατάξεις του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών και η οποία υιοθετεί και εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών.

  Μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας είναι ο e-ΕΦΚΑ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ορίζεται στο καταστατικό της, δεν θα υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ και θα καλύπτεται από τον παραπάνω μοναδικό μέτοχο. Η καταβολή του κεφαλαίου της εταιρείας και κάθε αύξησή του απαλλάσσονται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Για τον προσδιορισμό του μετοχικού κεφαλαίου και των πόρων της Εταιρείας εκπονείται από τον e-ΕΦΚΑ οικονομοτεχνική μελέτη εντός προθεσμίας 6 μηνών αφού ψηφισθεί το νομοσχέδιο.

  Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ενσωματώνονται σε έναν αναπαλλοτρίωτο μετοχικό τίτλο.

   

  ΕΦΚΑ2

   

  Στον σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε συμβατική μορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείρισή της, η εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούμενων και διαχειριζόμενων από αυτήν ακινήτων και η σύσταση, μεταβίβαση και παραχώρηση επί των ακινήτων αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης σε αυτά και της σύστασης δικαιώματος επιφάνειας, με κάθε συμβατική μορφή και τύπο.

  Ποια ακίνητα οδεύουν προς αξιοποίηση

  Πιο αναλυτικά, τα 7 νέα ακίνητα για τα οποία προχωρεί σε δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς ο e-ΕΦΚΑ είναι τα ακόλουθα:

  1. Πανεπιστημίου 46, Αθήνα

  Περιγραφή: Α και Β υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφος, 8 όροφοι και δώμα. Συνολική επιφάνεια: 10.247,00 τ.μ.

  Δράση: Διενέργεια διαγωνισμού εκμίσθωσης του ακινήτου ως ξενοδοχείου 4* με εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών και δυνατότητα παράτασης για δέκα (10) έτη. Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα: 85.000,00 ευρώ. Κόστος ανακατασκευής: 15.000.000,00 ευρώ. Υπάρχει και η περίπτωση εκμίσθωσης για γραφεία ή μικτή χρήση.

  Κατάσταση: Επεξεργασία της προκήρυξης (π.χ. διευκρίνιση για τον νομικό χειρισμό των υφιστάμενων μισθώσεων κτλ.).

  2. Σωκράτους 65, Αθήνα (παλιό Εφετείο)

  Περιγραφή: Α και Β υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφος, 8 όροφοι και δώμα. Συνολική επιφάνεια: 10.247,00 τ.μ.

  Δράση: Διαγωνισμός εκμίσθωσης.

  Κατάσταση: Αναμένεται η απόφαση του δ.σ. του e-ΕΦΚΑ και η λύση της σύμβασης με το υπουργείο Τουρισμού , ώστε στη συνέχεια να ληφθεί η εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου και να προσδιοριστούν οι όροι του διαγωνισμού.

  3. Πραξιτέλους 16 & Παπαρρηγοπούλου, Αθήνα

  Περιγραφή: Τριώροφο διατηρητέο κτίριο καταστημάτων-γραφείων, επιφάνειας 1.152,00 τ.μ.

  Δράση: Διαγωνισμός εκμίσθωσης για 12 έτη έναντι ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος 15.303,00 ευρώ.

  Κατάσταση: Επεξεργασία της προκήρυξης.

   

  ΕΦΚΑ3

   

  4. Σωκράτους 53, Αθήνα

  Περιγραφή: Διατηρητέο. Υπόγειο, ισόγειο και 7 όροφοι. Συνολική επιφάνεια: 6.878,37 τ.μ.

  Δράση: Διαγωνισμός εκμίσθωσης με κύριους όρους: Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα: 39.000,00 ευρώ. Κόστος ανακατασκευής: 11.700.000,00 ευρώ.

  Κατάσταση: Επεξεργασία της προκήρυξης, καθώς και διαβούλευση με τη Διεύθυνση Στέγασης για τη μεταφορά του Αρχείου των Νομικών που βρίσκεται στο κτίριο.

  5. Ακαδημίας 18, Αθήνα

  Περιγραφή: Γραφεία 5ου ορόφου, επιφάνειας 407,54 τ.μ.

  Δράση: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης διάρκειας 12 ετών.

  Κατάσταση: Αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκ μέρους της Δ/νσης Προμηθειών προκειμένου να ανατεθεί σε πιστοποιημένο εκτιμητή η εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου.

  6. Όθωνος 10 και Αμαλίας, Σύνταγμα, Αθήνα

  Περιγραφή: Γραφεία 1ου ορόφου, επιφάνειας 958,00 τ.μ.

  Δράση: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός μακροχρόνιας εκμίσθωσης, με ανάληψη εκ μέρους του μισθωτή του κόστους επισκευής.

  Κατάσταση: Αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκ μέρους της Δ/νσης Προμηθειών προκειμένου να ανατεθεί σε πιστοποιημένο εκτιμητή η εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου.

  7. Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα

  Περιγραφή: Διατηρητέο 5ώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 4.214,00 τ.μ.

  Δράση: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός μακροχρόνιας εκμίσθωσης, με ανάληψη εκ μέρους του μισθωτή του κόστους επισκευής.

  Κατάσταση: Θα ζητηθεί από τη Δ/νση Προμηθειών να προβεί σε ενέργειες για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Διαβούλευση με τη Δ/νση Στέγασης σχετικά με τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο, καθώς και για τη μεταφορά του αρχείου.

   

  ΕΦΚΑ4

  Ποια 9 ακίνητα είναι έτοιμα για αξιοποίηση

  Παράλληλα, σε τελική φάση αξιοποίησης βρίσκονται τα 9 ακόλουθα ακίνητα του e-ΕΦΚΑ:

  1. Φειδίου 3, Αθήνα (Παλιό Ωδείο)

  Περιγραφή: Διατηρητέο. Υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος. Συνολική επιφάνεια: 1.628,10 τ.μ.

  Δράση: Έχει παραχωρηθεί στο υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για χρονικό διάστημα 35 ετών για τη στέγαση των πολιτιστικών του δομών, με αντάλλαγμα την αποκατάσταση του ακινήτου.

  Κατάσταση: Έχει υπογραφεί εκ μέρους του e-ΕΦΚΑ η σύμβαση παραχώρησης και αναμένεται η υπογραφή της από το υπουργείο Πολιτισμού.

  2. Ιουλιανού 26, Αθήνα

  Περιγραφή: Διατηρητέο

  Δράση: Εκμισθώθηκε στο Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών με συμψηφισμό μισθωμάτων με το κόστος εργασιών επισκευής, ύψους 3.111.900,00 ευρώ, για τριάντα δύο (32) χρόνια. Από το 33 έτος θα καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα το οποίο θα προσδιοριστεί από εκτιμητή.

  Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης και αναμένεται η έναρξη των εργασιών αφού ολοκληρωθεί η έκδοση της άδειας).

  3. Αχαρνών 1-3, Αθήνα

  Περιγραφή: Ισόγειο και 7 όροφοι. Συνολική επιφάνεια: ~4.800,00 τ.μ.

  Δράση: Εκμισθώθηκε απευθείας στον Δήμο Αθηναίων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών με δικαίωμα παράτασης. Μηνιαίο μίσθωμα: 16.040,00 ευρώ.

  Κατάσταση: Ολοκληρωμένο (έχει υπογραφεί η σύμβαση).

  4. Πτέρυγα Μπόμπολα, Μελίσσια

  Περιγραφή: Κτίριο Αικατερίνη: Υπόγειο, ισόγειο και 3 όροφοι. Συνολική επιφάνεια: 2.176,19 τ.μ.

  Προκάτ Ηρακλείδου: 263,52 τ.μ.

  Προκάτ αποθήκη: 387,84 τ.μ.

  Περιβάλλων χώρος: 6.900 τ.μ

  Δράση: Εκμισθώθηκε στον Δήμο Πεντέλης για τις εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητές του, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών. Μηνιαίο μίσθωμα: 18.500,00 ευρώ.

  Κατάσταση: Εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Μελισσίων.

  5. Σωκράτους 65, Αθήνα (παλιό Εφετείο)

  Περιγραφή: Α και Β υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφος, 8 όροφοι και δώμα. Συνολική επιφάνεια: 10.247,00 τ.μ.

  Δράση: Εκμισθώθηκε απευθείας στο υπουργείο Τουρισμού για χρήση γραφειακών χώρων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών. Μηνιαίο μίσθωμα: 43.000,00 ευρώ.

  Κατάσταση: Έγινε εισήγηση στο δ.σ. του e-ΕΦΚΑ για τη λύση της σύμβασης, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Τουρισμού με το οποίο διαφοροποιείται από τους όρους της υφιστάμενης σύμβασης.

  6. Σταδίου 41 (πρώην Φωκάς), Αθήνα

  Περιγραφή: Διατηρητέο. Υπόγειο, ισόγειο και 6 όροφοι. Συνολική επιφάνεια: 8.453,08 τ.μ.

  Δράση: Διενέργεια στις 10/11/2021 πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης διάρκειας 15 ετών με 5 έτη παράταση.

  Κατάσταση: O διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία "Eastmed Real Estate Four Μονοπρόσωπη Α.Ε." έναντι 55.000,00 ευρώ μηνιαίως. Εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης.

  7. Ζαλοκώστα 7-9, Αθήνα

  Περιγραφή: Διατηρητέο. Α & Β υπόγειο, ισόγειο και 5 όροφοι. Συνολική επιφάνεια: 1.854,00 τ.μ.

  Δράση: Στις 20/10/2021 διενεργήθηκε διαγωνισμός εκμίσθωσης του ακινήτου με εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης για ξενοδοχείο 4* για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών με δικαίωμα παράτασης για δέκα (10) έτη. Ελάχιστο ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα: 17.000,00 ευρώ.

  Κατάσταση: Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία "Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε." έναντι μηνιαίου μισθώματος 34.500,00 ευρώ. Εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης εκμίσθωσης.

  8. Πραξιτέλους 154 και Σωτήρος Διός 30, Πειραιάς

  Περιγραφή: Ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 44,00 τ.μ. με υπόγειο 48,00 τ.μ.

  Δράση: 3/11/2021 διενεργήθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης για 12 έτη έναντι μηνιαίου μισθώματος 2.000,00 ευρώ.

  Κατάσταση: Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον κ. Μυλωνάκη Κωνσταντίνο έναντι 2.200,00 ευρώ μηνιαίως. Εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης.

  9. Περραιβού και Καλλιρρόης, Αθήνα

  Περιγραφή: Γραφεία α’ (543,50 τ.μ.) και β’ (594,14 τ.μ.) ορόφου, και 15 θέσεις στάθμευσης στο Β υπόγειο, 12 τ.μ. έκαστη

  Δράση: 19/1/2021 διενεργήθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης για 12 έτη έναντι μηνιαίου μισθώματος 14.650,00 ευρώ.

  Κατάσταση: Ο διαγωνισμός ήταν άγονος. Έγινε εισήγηση στο δ.σ. για την επανάληψή του.

  ΕΦΚΑ5

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ