Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 06-Σεπ-2016 11:18

  Πώς να υπολογίσετε το πρόστιμο στα αυθαίρετα

  Πώς να υπολογίσετε το πρόστιμο στα αυθαίρετα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Δελεβέγκου

  Τα κομπιουτεράκια έχουν βγάλει χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για να υπολογίσουν το πρόστιμο "νομιμοποίησης” των παράνομων κτισμάτων που μπορούν να εξοφλήσουν σε μέχρι 80 δόσεις. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς κατεδαφίσεις, καθώς ούτε βούληση υπάρχει από το υπουργείο Περιβάλλοντος ούτε ολοκληρωμένος μηχανισμός εντοπισμού των αυθαιρέτων.

  Πώς να υπολογίσετε το πρόστιμο

  Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών της 20.01.2016, επί το συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων (βλ. σχετικό συνημμένο αρχείο δεξιά "Σχετικά Αρχεία").

  Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 250 ευρώ, ενώ το πρόστιμο διατήρησης είναι ίσο με το 50% του προστίμου ανέγερσης και καταβάλλεται από την πρώτη διαπίστωση του αυθαιρέτου και για κάθε συνεχόμενο χρόνο, μέχρι την κατεδάφιση ή την νομιμοποίησή του.

  Εν συντομία, ο τύπος υπολογισμού είναι:

  τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων
   
  Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα προϋφίστανται της 01.1.1983, καταβάλλεται ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

  Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1983 έως 01.1.1993, καταβάλλεται ποσοστό 60% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ενώ

  για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1993 έως 31.12.2003, καταβάλλεται ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

  Να σημειωθεί ότι αρκεί η καταβολή της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου για τη σύνδεση του αυθαιρέτου με δίκτυα κοινής ωφέλειας και τη λήψη βεβαίωσης χώρου κυρίας χρήσης.

  -------------------Τι είναι οι συντελεστές τετραγωνιδίων----------------------------

  Πρόκειται για συντελεστές αναγκαίους για τον υπολογισμό του προστίμου νομιμοποιήσης που προκύπτουν βάσει των χαρακτηριστικών του αυθαιρέτου. Για παράδειγμα, εάν η αυθαιρεσία είναι εντός σχεδίου, ανεξάρτητα εάν έχει κυρωθεί ή όχι η πράξη εφαρμογής, ισχύει συντελεστής 1,0. Επίσης, εάν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία προβλέπεται συντελεστής 0,4.

  Οι επιμέρους κατηγορίες είναι πολυάριθμες γι’αυτό συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλευτούν το παράρτημα Α στή στήλη δεξιά.

  Αναλυτικά παραδείγματα

  1ο Παράδειγμα υπολογισμού

  εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία
  υπέρβαση 50 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2005, Τ.Ζ. 1000/1150(νέα-παλαιά)
  παλαιό πρόστιμο: 0,15x50x1150x0,60x1,00=5175 €
  νέο πρόστιμο: 0,15x50x1000x0,40x1,00=3000 €

  2ο Παράδειγμα υπολογισμού

  εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία,
  υπέρβαση 100 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1990, Τ.Ζ. 1300/1600
  παλαιό πρόστιμο: 0,15x100x1600x0,60x0,80=11520 €
  νέο πρόστιμο: 0,15x100x1300x0,60x0,60=7020 €

  3ο Παράδειγμα υπολογισμού

  εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, υπηρεσίες (κατάστημα),
  υπέρβαση 50 τ.μ.(πατάρι), χρόνος κατασκευής 2007, Τ.Ζ. 1650/2000
  παλαιό πρόστιμο: 0,15 x50x0,50x2000x0,60x1,00=4500 €
  νέο πρόστιμο: 0,15 x50x0,30x1650x0,60x1,00≅2230

  4ο Παράδειγμα υπολογισμού

  εντός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία,
  υπέρβαση 70 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1981, Τ.Ζ. 900/1000
  παλαιό πρόστιμο: 0,15x70x1000x0,60x0,15 x2,0=1890 €
  νέο πρόστιμο: 0,15x70x900x0,60x0,15 x1,3 ≅1105 €

  5ο Παράδειγμα υπολογισμού

  εκτός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία
  υπέρβαση 80 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2006, Τ.Ζ. 600/600
  παλαιό πρόστιμο: 0,15x80x600x0,40x1,00x1,7x2,0=9792 €
  νέο πρόστιμο: 0,15x80x600x0,40x1,00x1,5x1,3=5616 €

  6ο Παράδειγμα υπολογισμού

  εκτός σχεδίου με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη, χωρίς οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία
  υπέρβαση 120 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1998, Τ.Ζ. 600/600
  παλαιό πρόστιμο: 0,15x120x600x0,60x0,80x1,7x2,0≅17625 €
  νέο πρόστιμο: 0,15x120x600x0,60x0,80x1,2x1,5 ≅9330 €

  7ο Παράδειγμα υπολογισμού

  εκτός σχεδίου, σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, χωρίς οικοδομική άδεια, υπηρεσίες υπέρβαση 600 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2005, Τ.Ζ. 600/600
  παλαιό πρόστιμο: 0,15x600x600x0,60x1,00x1,7x2,0=110160 €
  νέο πρόστιμο: 0,15x600x600x0,60x1,00x1,5x2,0 x1,2=116640 €

  Διευκολύνσεις ως προς την πληρωμή προστίμου

  Ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχετικού παραβόλου, ως αυτή παρουσιάζεται δια της ηλεκτρονικής διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστημα. Έτσι, το πρόστιμο καταβάλλεται σε 80 μηνιαίες δόσεις και:

  - Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης τότε το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

  - Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

  -Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

  -Για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία κ.ο.κ.) προβλέπονται εκπτώσεις.

  Οι εκπτώσεις και οι προσαυξήσεις

  Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται:

  α) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στο νόμο έως την 08/02/2017
  β) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στο νόμο  από την 09/02/2017 έως την 08/08/2017

  Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

  α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στο νόμο από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018.

  β) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί υπαχθεί στο νόμο μετά την 09/02/2018.

  Να σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη μείωση του προστίμου δεν ισχύει σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία υπαγωγής εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές / αλλαγές χρήσης από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, αυξάνεται σε κάθε περίπτωση κατά 20%, στις δε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές αυξάνεται κατά 40%.

  Επίσης, σε περίπτωση που για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής:

  α) βάσει της απόφασης της Επιτροπής ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών για λόγους προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 99 ή
  β) βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτήρια σύμφωνα με το άρθρο 100, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, μειώνεται κατά 50%, εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν προσηκόντως.

  Σε περίπτωση που για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με βάση την εκπονηθείσα στατική μελέτη μηχανικού που προβλέπεται στην περ. 8 του άρθρου 83, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, μειώνεται κατά:

  α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3
  β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2
  γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ