Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 06-Ιουλ-2020 22:25

  Η ενσωμάτωση των αξιών της Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελεί επιχειρηματική πρακτική

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Για τον όμιλο Ιατρικού Αθηνών η κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία είναι μονόδρομος.

  Ο Αντιπρόεδρος του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Χρήστος Αποστολόπουλος

  Η έννοια της Υπεύθυνης Εταιρείας

  Οι αλλαγές του κοινωνικού και οικονοµικού "γίγνεσθαι" που λαµβάνουν χώρα σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν οδηγήσει, πλέον, τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν µεθόδους, στρατηγικές και τεχνικές οι οποίες συµβάλλουν καταλυτικά στη διαχείριση της διακύµανσης της οικονοµίας και των συνεπειών της. Κεντρικός άξονας αυτής της στρατηγικής και των εργαλείων εφαρµογής της είναι η δηµιουργία ενός πλαισίου µόνιµης αλληλεπίδρασης µε το άµεσο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο η κάθε εταιρεία δραστηριοποιείται. Η έννοια της "Υπεύθυνης Εταιρείας" µετατρέπεται σε θεµελιώδη άξονα λειτουργίας µιας επιχείρησης, που διαπνέει όλες τις λειτουργίες και µονάδες της. Κυρίως, όµως, µεταµορφώνεται σε ένα ισχυρότατο "θεµέλιο", ικανό να συγκρατήσει την ανοικοδόµηση ενός νέου συστήµατος αξιών εταιρικής κουλτούρας, παράδοσης, εταιρικής συνοχής και κοινωνικής αποδοχής.

  Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηµατική Ηθική στον όµιλο Ιατρικού Αθηνών

  Στον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών όλα τα παραπάνω αποτελούν αυτονόητες αρχές, επάνω στις οποίες βασίζεται η πορεία του Οµίλου εδώ και 36 χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν χρειάστηκε ποτέ να εισέλθουµε στη φάση του µετασχηµατισµού των εταιρικών αξιών µας, καθώς ήταν πάντα σαφές σε εµάς ότι η κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία αποτελεί µονόδροµο και πεδίο στο οποίο κάθε εταιρεία θα έπρεπε να επενδύει. 

  Η "επιταγή" µας ήταν και θα είναι πάντα µονοσήµαντη: "να γυρίζουµε, πάντα, πίσω στην κοινωνία ένα µικρό κοµµάτι από αυτό που µας προσφέρει", όπως συνηθίζει να λέει ο ιδρυτής, πρόεδρος και πατέρας µου, Δρ Γεώργιος Αποστολόπουλος. Έχοντας αυτό ως πυξίδα, χαράσσουµε την πορεία µας προς την επιχειρηµατική αριστεία, η οποία περνάει αδιαπραγµάτευτα µέσα από την εταιρική υπευθυνότητα. Μια δυναµική που αποπνέει ασφάλεια και εµπιστοσύνη σε όλους αυτούς που καλούνται να την υπηρετήσουν, το έµψυχο δυναµικό του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών.

  Το κοινωνικό αποτύπωµα του Οµίλου και η "Silver" διάκριση στον δείκτη CR Index 2019-2020

  Προσαρµόζοντας τη λειτουργία µας σύµφωνα µε τις αρχές που προβλέπονται από τα διεθνή φόρα, όπως αυτές του Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, υλοποιούµε κάθε χρόνο ένα πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε βασικούς άξονες υλοποίησης για το 2019:

  - Κοινωνία: Υλοποιήθηκε το σχέδιο δράσης, µε αποδέκτες τους ασθενείς, τις ευπαθείς οµάδες και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, το οποίο απαρτίζεται από σειρά ενεργειών, µε στόχο την έµπρακτη στήριξη του Οµίλου προς όλους. Ενδεικτικά: Προγράµµατα Συνεχιζόµενης Ιατρικής Επιµόρφωσης, Προγράµµατα Ιατρικής Υιοθεσίας Ακριτικών περιοχών, Πρόγραµµα Τηλεϊατρικής σε περισσότερες από 100 ακριτικές περιοχές σε συνεργασία µε τη Vodafone, Ιατρική Υποστήριξη σε κορυφαίους Αθλητικούς Οργανισµούς και Σωµατεία, Προγράµµατα προσφοράς προληπτικών εξετάσεων στην κοινωνία, υλοποίηση προγράµµατος κλινικών µελετών και διοργάνωση ετήσιων επιστηµονικών συνεδρίων και ηµερίδων.

  - Εργαζόµενοι: Διασφαλίσαµε ένα άριστο, ασφαλές και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, που σέβεται τον άνθρωπο, προάγει την εµπιστοσύνη, το οµαδικό πνεύµα και την αποτελεσµατικότητα. Ενδεικτικά, για το 2019, συνεχίστηκε ο αυξητικός ρυθµός στον αριθµό των εργαζοµένων, αυξήθηκε ο αριθµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ανάπτυξης και κατάρτισης, διευρύνθηκε το πρόγραµµα παροχής προνοµίων προς το προσωπικό και επεκτάθηκε το πρόγραµµα χορηγιών και υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές. Παράλληλα, και στο πλαίσιο της εφαρµογής της πολιτικής του Οµίλου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, υλοποιήθηκε το πρόγραµµα που παρέχει συνεχόµενη εκπαίδευση στους εργαζοµένους του, σε ποσοστό που αγγίζει το 100%.

  - Ποιότητα υπηρεσιών: Η Πολιτική Ποιότητας του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών εφαρµόζεται απαρέγκλιτα και διαρκώς βελτιώνεται µέσω επαναξιολογήσεων. Ενδεικτικά, για το 2019 διατηρήσαµε και αναβαθµίσαµε όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO, TEMOS κ.ά.) για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες. Κυρίως, όµως, και µε γνώµονα τη διαρκή αναβάθµιση των  παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, υλοποιήσαµε επενδυτικό πλάνο που ξεπέρασε τα 18,6 εκατ. ευρώ µε βασικούς άξονες την επέκταση µονάδων, τις κτιριακές αναβαθµίσεις, την αγορά νέων µηχανηµάτων και τη διαρκή ανανέωση του υφιστάµενου ιατρικού εξοπλισµού.

  - Περιβάλλον: Για ακόµα µία χρονιά µειώσαµε το ενεργειακό αποτύπωµα του Οµίλου, εφαρµόζοντας πιστά την πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος. Μια πολιτική η οποία βασίζεται στα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα και εναρµονίζεται πλήρως µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις (Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015). Ενδεικτικά, µειώθηκε η κατανάλωση νερού στις κλινικές του Οµίλου, µειώθηκε η συνολική εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου και τηρήθηκε η δέσµευσή µας για µείωση και ορθή διαχείριση των αποβλήτων και λυµάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία των κλινικών. Αξίζει να αναφέρουµε ότι για άλλη µία χρονιά δεν υπήρξε καµία καταγγελία ή παράπονο από εσωτερικό ή εξωτερικό ενδιαφερόµενο µέρος σχετικά µε τις περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρµόζουµε. 

  Η πορεία του Οµίλου, εδώ και 36 χρόνια, βασίζεται στη χάραξη συγκεκριµένης στρατηγικής, στο όραµα που διαχέεται από τη Διοίκηση σε όλα τα λειτουργικά µέρη, στη σκληρή δουλειά, κυρίως όµως στον σεβασµό στην κοινωνία, την οποία υπηρετεί. Η διάκριση "Silver", στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των ελληνικών εταιρειών που συµµετείχαν στον CR Index 2019-2020, αποτελεί για εµάς την έµπρακτη απόδειξη µιας επιτυχηµένης προσπάθειας.

  Κυρίως, όµως, αποτελεί τη δέσµευσή µας να συνεχίσουµε, σε αυτό το πλαίσιο, ώστε να βρισκόµαστε πάντα ένα βήµα µπροστά... και στα δύσκολα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ