Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 13-Σεπ-2018 16:39

  Ελβαλχαλκόρ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 12,8% το πρώτο εξάμηνο του 2018([1]) και ανήλθε σε 1.053,2 εκ. ευρώ έναντι 934,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μεταβολή η οποία αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 6,1% σε ενοποιημένο επίπεδο, (αύξηση κατά 9,4% στον κλάδο χαλκού και αύξηση κατά 4,4% στον κλάδο αλουμινίου) και σε μικρότερο βαθμό στην άνοδο των τιμών των μετάλλων.

  Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 83,5 εκ. ευρώ έναντι 88,8 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε κέρδη 82,5 εκ. ευρώ έναντι κερδών 90,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επηρεασμένα από τη μείωση στα αποτελέσματα μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 13,8 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι κερδών 24,7 εκ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου του 2017. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA), που απομονώνουν την επίδραση των τιμών των μετάλλων και εκφράζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor, ήταν ανοδικά για το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε κέρδη 68,7 εκ. ευρώ έναντι κερδών 65,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 51,7 εκ. ευρώ έναντι 61,1 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκ. ευρώ από 24,1 εκ. ευρώ.

  Όσον αφορά στον κλάδο του αλουμινίου της ElvalHalcor, το επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η αναγκαία χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί μετά την υπογραφή των συμβάσεων με την European Investment Bank και την Commerzbank. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με την επένδυση αυτή η ElvalHalcor θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ενώ θα τεθούν οι βάσεις για επέκταση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροναυπηγικής. Αναφορικά με την ζήτηση στον κλάδο, και στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση.

  Αναφορικά με τον κλάδο του χαλκού, και μετά την ολοκλήρωση της φάσης των εγκρίσεων για την έναρξη της κοινοπραξίας στη Nedzink στην Ολλανδία, καταβλήθηκε το πρώτο μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και το πρόγραμμα επενδύσεων ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα. Αναφορικά με την ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων, αναμένεται να διατηρηθεί η θετική τάση, ενώ ο κλάδος επωφελείται ήδη από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από την στρατηγική μετατόπιση προς τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον κύκλο εργασιών της θυγατρικής στη Βουλγαρία Sofia Med να έχει αναπτυχθεί στο πρώτο εξάμηνο με διψήφιους ρυθμούς.

   

  Ενοποιημένα

  Συγκρίσιμα

  Ποσά  σε χιλ. ευρώ

  Η1'18

  Η1'17

  Η1'18

  Η1'17

  Πωλήσεις

  1.053.163

  469.337

  1.053.163

  934.043

  Μεικτό Κέρδος

  83.491

  53.019

  83.491

  88.813

  EBITDA

  82.496

  58.278

  82.496

  90.642

  a-EBITDA

  68.744

  42.181

  68.744

  65.926

  Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  51.698

  36.663

  51.698

  61.076

  Κέρδη πριν από φόρους

  33.102

  30.055

  33.102

  40.267

  Κέρδη μετά από φόρους

  29.537

  16.480

  29.537

  24.077

  Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

  28.901

  16.661

  -

  -

  Κέρδη ανά μετοχή (€)

  0,0770

  0,0608

  -

  -

                 

   

  Κλάδος Αλουμινίου

  Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 4,4% και της αξίας κατά 10,5%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 518,1 εκ. ευρώ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 21,4 εκ. ευρώ έναντι 29,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή του αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 43,7 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 41,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα αλουμινίου έχει ως εξής:

   

   Για τους 6 μήνες έως την 30.06

  Ποσά σε χιλ. ευρώ

  2018

  2017

  Πωλήσεις

  518.128

  468.791

  Μικτό Κέρδος

  47.871

  52.547

  EBITDA

  52.213

  57.907

  a-EBITDA

  43.715

  41.810

  Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  30.051

  36.292

  Κέρδη πριν από φόρους

  21.445

  29.684

  Κλάδος Χαλκού

  Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 9,4% έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2017 και της αξίας κατά 15,0%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 535,0 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 11,7 εκ. ευρώ έναντι κερδών 10,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, λόγω της θετικής επίδρασης του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 25 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 24,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  Η συνοπτική ενοποιημένη συγκρίσιμη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα χαλκού έχει ως εξής:

   

  Για τους 6 μήνες έως την 30.06

  Ποσά σε χιλ. ευρώ

  2018

  2017

  Πωλήσεις

  535.036

  465.251

  Μικτό Κέρδος

  35.620

  36.266

  EBITDA

  30.283

  32.736

  a-EBITDA

  25.028

  24.117

  Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  21.647

  24.785

  Κέρδη πριν από φόρους

  11.657

  10.584

   


  [1] Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου του πρώτου εξαμήνου 2017, περιλαμβάνουν μόνο τα αποτελέσματα του Ομίλου Ελβάλ. Για την καλύτερη συγκρισιμότητα και απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου ElvalHalcor η Εταιρία έχει ετοιμάσει και παραθέτει στοιχεία τα οποία απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2017.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων