Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 05-Σεπ-2018 16:11

  Intracom: Εντυπο του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.3401/2005

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Εντύπου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2, περ. ε) του N.3401/2005, όπως ισχύει κατά το χρόνο σύνταξής του.

  Το παρόν Πληροφοριακό Έντυπο έχει συνταχθεί από την Εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητά του, είναι δε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.intracom.com).

  H Aνώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "Intracom Holdings" (εφεξής η "Eταιρεία"), σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και τη δωρεάν διανομή μετοχών που αποφάσισε η από 23.07.2018, Β' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2, περ. (ε) του Ν. 3401/2005, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Η Β' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, συνολικού ποσού € 9.500.000,00 και έκδοση 9.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές.

  Συνεπεία των ανωτέρω, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000) νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους υφιστάμενους μετόχους αυτής σε αναλογία μία (1) νέας μετοχής για κάθε επτά (7) παλαιές μετοχές.

  Με την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια ευρώ (€ 76.000.000,00) και θα διαιρείται σε εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

  Την 29/08/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1454399, η υπ' αριθμ. 89996/29.08.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΞΚΛ465Χ18 – Ξ5Θ) με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την από 23.07.2018 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

  Οι προερχόμενες από την ως άνω αύξηση νέες μετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτού.

  Η διαπραγμάτευση των μετοχών, χωρίς το δικαίωμα λήψης δωρεάν μετοχών, καθώς και η προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Εταιρείας θα γίνει την 7η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης από το Χρηματιστήριο Αθηνών της εισαγωγής των νέων μετοχών.

  Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των νέων μετοχών (record date) ορίζεται η 8η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής αυτών.

  Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών καθώς και πίστωσής τους στις Μερίδες των δικαιούχων ορίζεται η 10η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων μετοχών.

  Υπεύθυνος για την σύνταξη του παρόντος εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Σπυρίδων Πετράκος, Διευθυντής Λογιστηρίου.

  Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Eταιρείας (τηλ. 210-667 4451).

  Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intracom.com).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων