Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιουλ-2018 13:03

  B&F ABEE Ενδυμάτων: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ""B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ"
  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37305/01/Β/97/514 (07), ΓΕΜΗ: 3625801000.

  Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" με την από 09/07/2018 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 09/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Νέα Φιλαδέλφεια, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1.    Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και την διάθεση κερδών χρήσης 2017.
  2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημι¬ώ¬σε¬ως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
  3.    Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθο¬ρισμός της αμοιβής τους.
  4.    Έγκριση των προσαρμοσμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας των χρήσεων 2015 και 2016, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
  5.    Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη βάσει του άρθρου 23α, παρ. 4, του Ν.2190/1920.
  6.    Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
  7.    Έγκριση συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των αντίστοιχων αποζημιώσεων και των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ..
  8.    Διάφορα θέματα.

  Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Αθήνα, 09 Ιουλίου 2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

   

  Ν. Φιλαδέλφεια, 26 Ιουλίου 2018

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων