Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 18-Ιουλ-2018 18:52

  Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν.3556/2007 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

  Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 17.07.2018, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου μετόχων της, ως ακολούθως:

  A.1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής :

  Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 16/07/2018 Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

  α) άμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και β) έμμεση συμμετοχή: 40.736.167 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή

  ποσοστό 23,015%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Pemanoaro Limited (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων).

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

  α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και β) έμμεση συμμετοχή: 48.266.167 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή

  ποσοστό 27,269%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Pemanoaro Limited (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων).

  Η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι μεταβολή ≥ 3% και υπέρβαση ορίου 25%.

  Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής εκάστου των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου Καλλιτσάντση, ως και συνολικό αυτών, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται σε 27,269%.

  A.2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής :

  Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 16/07/2018 Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

  α) άμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και β) έμμεση συμμετοχή: 40.736.167 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή

  ποσοστό 23,015%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Pemanoaro Limited (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ.

  Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων).

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

  α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και β) έμμεση συμμετοχή: 48.266.167 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή

  ποσοστό 27,269%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Pemanoaro Limited (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων).

  Η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι μεταβολή ≥ 3% και υπέρβαση ορίου 25%.

  Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής εκάστου των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου Καλλιτσάντση, ως και συνολικό αυτών, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται σε 27,269%.

  B. Η αλλοδαπή εταιρεία PEMANOARO LIMITED (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων), γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:

  Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 16/07/2018 Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

  α) άμεση συμμετοχή 40.736.167 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 23,015%, και

  β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

  Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

  α) άμεση συμμετοχή: 48.266.167 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 27,269%, και

  β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

  Η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι μεταβολή ≥ 3% και υπέρβαση ορίου 25%.

  Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής της PEMANOARO LIMITED στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ανέρχεται στο 27,269%.

  Κηφισιά, 18/07/2018

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων