Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 17-Ιουλ-2018 22:02

  Ideal: Οι αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 17η Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 12.06.2018 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.053.925 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.255.681 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου (σε σύνολο 8.298.467 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 61.22% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2017 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

  Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61.22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.053.925. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.053.925. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.053.925 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

  2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι  Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01 – 31.12.2017.

  Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61.22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.053.925. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.053.925. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.053.925 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)


  3) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2017 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ.,  εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2018. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται ανάγκη παροχής έγκρισης συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών πέραν των εγκρίσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί από αυτήν.

  Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61.22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.053.925. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.053.925. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.053.925 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

  4) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, κατά την εταιρική χρήση 2018 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου (Α.Μ.12921), τακτικός και Δημήτριος Σαμαράς του Ελευθερίου (Α.Μ.34161), αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρείας "MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

  Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61.22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.053.925. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.053.925. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.053.925 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

  5) Εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 23α παρ.5 Κ.Ν. 2190/1920, οι ενδοομιλικές συναλλαγές της εταιρείας με τις θυγατρικές της εταιρείες κατά το έτος 2017.

  Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 61.22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.053.925. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.053.925. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.053.925 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων