Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 04-Ιουλ-2018 13:06

  Κρ -Κρι: Οι αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 23ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 3/7/2018 στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.529.289 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,233%, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  1.    Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  2.   Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  3.    Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2018 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός (ΑΜ 11541) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΟΥΦΟΣ Κωνσταντίνος (ΑΜ 13631) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας "ΣΟΛ". Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €30.000 πλέον ΦΠΑ.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 26.279.289, ήτοι ποσοστό 99,06% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Κατά: 250.000, ήτοι ποσοστό 0,94% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  4.    Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2017, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,115 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 23/8/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2017 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 24/8/2018 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 29/8/2018, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

  Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2017 αποφασίστηκε να προέλθουν και οι αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. ύψους €333.139,44.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  5.    Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  6.    Εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα, η εταιρεία θα δικαιούται, στο χρονικό διάστημα από 4/7/2018 έως 30/6/2019, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε το ποσό των €6,00 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των €2,00 ανά μετοχή.

  Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της αποκτήσεως των μετοχών.

  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.529.289, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,233% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ψήφοι Υπέρ: 26.529.289, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων