Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 13:01

  Optronics: Ανακοοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

  Παρέστησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.029.110 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90.87% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

  Συγκεκριμένα :

  ΘΕΜΑ 1: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017- 31.12.2017, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  ΘΕΜΑ 2: Απαλλάχθησαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2017- 31.12.2017

  ΘΕΜΑ 3: Oμοφώνως ορίζει την ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2017 καθώς και  για τη χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού. Εξελέγησαν ομοφώνως οι κκ Δήμος Πιτέλης (ΑΜΣΟΕΛ 14481) και Αθανάσιος Χιώλος (ΑΜΣΟΕΛ 27661) της εταιρίας "PKF EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής αντιστοίχως για την χρήση 1.1.2018- 31.12.2018 και εγκρίθηκε ομοφώνως η αμοιβή τους.

  ΘΕΜΑ 4: Η Γ.Σ ομοφώνως και παμψηφεί ενέκρινε  την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία ως εξής:

   Α) Χριστόφορος Παπαστεργίου του Αποστόλου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 

  Β) Ηλίας Κουκουβίνος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

  Γ) Μαρία Παπαστεργίου του Αποστόλου, Μέλος

  Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος και σε περιπτώσεις κωλύματος ο Αντιπρόεδρος του Δ. Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος Κουκουβίνος Ηλίας.

  Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με μία (1) από τις άνω δύο (2) υπογραφές να εξασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες.

  ΘΕΜΑ 5: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017- 31.12.2017 δεν έλαβαν αμοιβές.

  ΘΕΜΑ 6: Προεγκρίθηκαν ομοφώνως συνολικές αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2018- 31.12.2018.

  ΘΕΜΑ 7: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων