Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 07-Ιουν-2018 18:00

  Intrakat: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 06ης Ιουνίου 2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της, εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής Εταιρείας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το δ.τ. "INTRAΚΑΤ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Kτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 3ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

  2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως και 31.12.2017.

  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως και 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως και 31.12.2017.
   
  5. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση του έτους 2017 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών Δ.Σ. για τη χρήση του έτους 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.2190/20 και 5 του Ν.3016/2002.

  6. Έγκριση σύναψης και επικύρωση συμβάσεων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

  7. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

  8. Επικύρωση των από 6.12.2017 και 2.4.2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί μερικής αλλαγής της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε κατά την Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 07.07.2017.

  9. Επιβεβαίωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

  10. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

  11. Λήψη απόφασης για την, κατ΄άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

  12. Λήψη απόφασης για την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την προς τούτο αγορά και πώληση από την Εταιρεία μετοχών συνδεδεμένων εταιρειών. Παροχή σχετικής έγκρισης, κατ΄άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/20 και ειδικής άδειας, κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

  13. Διάφορες Ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

  Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

  Α. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. 

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (ΣAT) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (ΕΧΑΕ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές ) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

  Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23.06.2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνει χώρα στις 28.06.2018, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 25.06.2018, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής
  Γενικής Συνέλευσης.

  Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 05.07.2018 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής ’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 06.07.2018, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική

  Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Β. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920.

  1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

  α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι τις 13.06.2018, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις 15.06.2018. 

  β) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι την 21.06.2018, να τεθούν στην διάθεση των μετόχων μέχρι την 22.06.2018, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

  2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την 22.06.2018, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 22.06.2018, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

  Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr).

  Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου:

  Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

  Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

  α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

  β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

  γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

  δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

  Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.intrakat.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας- Μαρκοπούλου, στην Παιανία Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: +30 2106674793 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για το σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 2106674646 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

  Δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι’ αλληλογραφίας, καθώς και δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα δεν παρέχεται.

  Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες:

  Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας- Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων