Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 06-Ιουν-2018 12:05

  ΕΥΑΘ: Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί των αποφάσεων της Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαΐου 2018 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 15 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.319.985 μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,526% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήταν τα παρακάτω:

  Θέμα 1ο . Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών  για την 17η Εταιρική χρήση (1-1-2017 έως 31-12-2017)

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.319.985 υπέρ (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 2ο . Απαλλαγή των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου  και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2017 έως 31-12-2017).Η Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων κλήθηκε να αποφασίσει για τα παρακάτω υποθέματα:

  2.1  Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης  1.1.2017 έως 31.12.2017.

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.319.985υπέρ (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

   

  2.2 Την εξαίρεση από την απαλλαγή των κ.κ. Εύδοξου Πετρίδη και Αναστάσιου Σαχινίδη, επειδή σύμφωνα με την απόφαση 121/2018 έχουν παραβεί το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε.

   

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.319.985 υπέρ (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  25 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

   

  2.3 Για την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της διαχειριστικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.319.985 υπέρ (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθ. 144/2018 απόφαση του πρότεινε στην γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος 0,221 ευρώ ανά μετοχή.

  Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,221 ευρώ ανά μετοχή.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.319.985 υπέρ (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

   

  Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.315.265 (83,513% του μετοχικού κεφαλαίου)

  4.720 ψήφοι κατά (0,013 % του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 5o  : Επικύρωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.319.985 υπέρ (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.319.985 υπέρ (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2017, καθώς και προέγκριση αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2018 στα ίδια επίπεδα με το 2017

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.185.224 (83,155 % του μετοχικού κεφαλαίου)

  6.330 ψήφοι κατά (0,017 % του μετοχικού κεφαλαίου)

  128.431 ψήφοι αποχής (0,354 % του μετοχικού κεφαλαίου).

   

  Θέμα 8ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2018 και έγκριση αμοιβών τους.

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.313.655 υπέρ (83,509% του μετοχικού κεφαλαίου)

  6.330 ψήφοι κατά (0,017 % του μετοχικού κεφαλαίου)

  0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

   

  Θέμα 9ο : Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Τα προτεινόμενα άρθρα του καταστατικού προς τροποποίηση είναι 1, 8, 13, 18 26, 29, 30, 31, 35, 37, 43, 44, 45, 48, 54 και 56.

   Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 30.319.985 (83,526% του μετοχικού κεφαλαίου)

  30.185.224 (83,155% του μετοχικού κεφαλαίου)

  6.330 ψήφοι κατά (0,017 % του μετοχικού κεφαλαίου)

  128.431 ψήφοι αποχής (0,0354 % του μετοχικού κεφαλαίου).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων