Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 01-Ιουν-2018 14:25

  Druckfarben: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83200002000

  (πρώην ΑΡΜΑΕ: 5937/06/Β/86/15)

  Αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 01.06.2018

  Η Εταιρεία "ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε." ενημερώνει ότι την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 (δυο) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.986.199 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.873.120 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 77,101% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 2.986.199 μετοχές ή 77,101% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 2.986.199 μετοχές ή 77,101% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν έγκυρα και ομόφωνα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:


  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., μετά των επ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
  αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
  Ψήφοι κατά: -, 

  Αποχή:-

  2. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 - 31.12.2017.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
  αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
  Ψήφοι κατά: -, 

  Αποχή:-

  3. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2017 λόγω ύπαρξης ζημιών.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
  αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
  Ψήφοι κατά: -, 

  Αποχή:-

   

  4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ.κ. Κούτρης Γεώργιος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 16141 ως Τακτικός Ελεγκτής και Αγγελόπουλος Άγγελος του Αθανασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 15341 ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
  αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
  Ψήφοι κατά: -, 

  Αποχή:-

  5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
  αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
  Ψήφοι κατά: -, 

  Αποχή:-

  6. Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Δόπουλος, Περικλής Αργυρός και Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

  1.       Γεώργιο Καραβασίλη του Δημητρίου

  2.       Νικολάου Ελισσάβετ του Δημητρίου

  3.       Τσαγκάρη Δημοφώντα του Γεωργίου

  4.       Χούνδρης Δημήτριος του Νικολάου

  5.       Αργυρό Περικλή του Αλεξάνδρου

  6.       Δόπουλο Γεώργιο του Φιλήμονα

  7.       Παπαπετρόπουλο Θεόδωρο του Κωνσταντίνου

  Επιπρόσθετα όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 τους κ.κ. Γεώργιο Δόπουλο, Περικλή Αργυρό και Θεόδωρο Παπαπετρόπουλο.

  Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
  αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
  Ψήφοι κατά: -, 

  Αποχή:-

   

   

  7. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων