Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 01-Ιουν-2018 13:38

  Centric: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το δ.τ. "Centric A.E." που έλαβε χώρα την 1.6.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 63,51546% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και αποφασίστηκαν τα εξής:

  1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, α) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, όπως και οι Ενοποιημένες της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2017 μέχρι και 31-12-2017), β) οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017.

  2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 και εγκρίθηκαν οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

  3) Εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα νομίμως και θα διοικήσει την Εταιρεία για πέντε (5) έτη, ήτοι το αργότερο έως την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας του έτους 2023, ως εξής:

  1)Νικόλαος Μαρινάκος

  2)Μαρία Αρβανίτη

  3)Καλυψώ Κοντογιάννη

  4)Εμμανουήλ Βλασερός

  5)Γεώργιος Τσαγκλής

  6)Δημήτριος Πεφάνης

  Εκ των ανωτέρω μελών οι: 1) Νικόλαος Μαρινάκος και 2) Μαρία Αρβανίτη ορίζονται ως εκτελεστικά μέλη, οι 3) Καλυψώ Κοντογιάννη και 4) Εμμανουήλ Βλασερός ως μη εκτελεστικά μέλη και οι 5) Γεώργιος Τσαγκλής και 6) Δημήτριος Πεφάνης ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

  4) Εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων της Εταιρίας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, οι εξής:

  1) Δημήτριος Πεφάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

  2) Εμμανουήλ Βλασερός, μέλος

  3) Γεώργιος Τσαγκλής, μέλος

  5) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2018, η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173, ΑΜ/ΕΛΤΕ 41) και αποφασίστηκε πως η αμοιβή των ελεγκτών αυτών που θα ορίσει με μετέπειτα επιστολή της η ελεγκτική εταιρία, θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το ΣΟΕΛ.

  6) Επί του θέματος αυτού, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν οι προεγκριθείσες αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 1.1.2017-31.12.2017, καθώς και οι προεγκριθείσες αμοιβές (αποζημιώσεις) αυτών από τις 1-1-2018 έως σήμερα (1-6- 2018).

  Τέλος, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές (αποζημιώσεις) και παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση και οι αμοιβές και παροχές αυτών από το τέλος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης μέχρι και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων