Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 29-Μαϊ-2018 14:54

  Logismos: Εκλογή νέου δ.σ. στην τακτική γ.σ. της 20ης Ιουνίου

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E." και διακριτικό τίτλο Logismos α.ε. με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης, μετά από απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή  για την χρήση 1/1/2017 μέχρι 31/12/201

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση.
  4. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επΆ αμοιβή.

  5. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση συνδεδεμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επΆαμοιβή.

  6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  7. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Άρθρου 44 του νόμου 4449/2017

  8. Έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διακράτησής τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας (Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς 02.01.2009/Ε.Κ. και άρθρο 16 του Ν. 2190/1920).

  9. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Δικαίωμα Συμμετοχής

  Στη γενική συνέλευση εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής (έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης δηλ. της 15ης Ιουνίου 2018), και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.

  Διαδικασία Συμμετοχής

  Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και όχι αργότερα από την 17η Ιουνίου 2018, έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση ότι κατέχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δηλ. κατά την έναρξη της 15ης Ιουνίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής), την οποία βεβαίωση ή πιστοποίηση θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.).

  Εντός της ιδίας προθεσμίας δηλ. όχι αργότερα από την 17η Ιουνίου 2018, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Υπόδειγμα εντύπου πληρεξουσιοδότησης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr

   
   

   

  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται χωρίς νεότερη πρόσκληση οι κ.κ. Μέτοχοι σε ΑΆ Επαναληπτική Τακτική

  Γενική Συνέλευση εντός είκοσι ημερών ήτοι την 4η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης.

  Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2018, έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση ότι κατέχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά τη έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δηλ. κατά την έναρξη της 30ης Ιουνίου 2018 (ημέρα καταγραφής), την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.).

   

  Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων