Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 21-Μαϊ-2018 17:20

  Forthnet: Ανακοίνωση σχετική με ομολογίες

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Forthnet A.Ε.
  Αθήνα, 21.05.2018

  Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής ο "Κανονισμός Χ.Α."), η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 € και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το "ΜΟΔ"):

  1. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (8.370) Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια έντεκα ευρώ (2.511 €) και εκδίδονται συνολικά οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (8.370) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι "Νέες Μετοχές"), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την με αρ. 489/18.05.2018 απόφασή του, διαπίστωσε και πιστοποίησε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα παραδοθούν στον δικαιούχο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  3. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά του ευρώ (49.156.253,10 €) και θα είναι διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά (163.854.177) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία.

  4. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερη ανακοίνωσή της.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων