Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 17-Μαϊ-2018 10:28

  Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ

  Λονδίνο, 17 Μαΐου 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 596/2014 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007

  H Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ανακοινώνει την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών

  Η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η "Εταιρεία") αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου €400 εκατ. λόγω των ευμετάβλητων και δυσμενών συνθηκών των αγορών.

  Η Εταιρεία θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηματαγορές.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  Αυτή η ανακοίνωση δεν συνιστά και δεν αποτελεί μέρος προσφοράς ή πρόσκλησης για πώληση ή έκδοση, ή προσέγγισης με σκοπό την προσφορά για αγορά ή αναδοχή κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη δωσιδικία και ούτε αυτή η ανακοίνωση (ή μέρος αυτής) ή το γεγονός της διανομής της συνιστούν τη βάση οποιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης, ούτε θα πρέπει κανείς να βασιστεί σε αυτή, ούτε να αποτελεί κίνητρο για σύναψη σύμβασης ή άλλης δέσμευσης. Υπενθυμίζεται στους παραλήπτες αυτής της ανακοίνωσης, οι οποίοι σκοπεύουν να αγοράσουν κινητές αξίες, ότι κάθε αγορά ή αναδοχή θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στη βάση πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τελική μορφή ενημερωτικού δελτίου ή άλλου πληροφοριακού δελτίου, που έχει συνταχθεί σε συνάρτηση με τις κινητές αυτές αξίες. Η διανομή αυτής της ανακοίνωσης σε συγκεκριμένες δωσιδικίες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο και τυχόν παραλήπτες των εγγράφων ή πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να τηρήσουν κάθε τέτοιο περιορισμό. Η μη συμμόρφωση με τους ως άνω περιορισμούς ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών μιας τέτοιας δωσιδικίας.

  Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία ή σε κάθε άλλη δωσιδικία όπου θα ήταν παράνομο. Η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία δεν έχει εγγράψει, ούτε προτίθεται να εγγράψει, κινητές αξίες σε καμία από τις ανωτέρω δωσιδικίες ή να προχωρήσει σε προσφορά κινητών αξιών στις ανωτέρω δωσιδικίες. Συγκεκριμένα, δεν έχουν εγγραφεί κινητές αξίες της εταιρείας Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σύμφωνα με τον U.S. Securities Act of 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο "Νόμος περί Κινητών Αξιών") και τέτοιες κινητές αξίες δεν δύνανται να προσφέρονται, να πωλούνται ή να παραδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε, για λογαριασμό, ή υπέρ προσώπων Η.Π.Α. (όπως ορίζονται στον Regulation S του Νόμου περί Κινητών Αξιών), εκτός εάν συντρέχει εξαίρεση ή σε συναλλαγή για την οποία δεν απαιτείται εγγραφή σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών και τηρουμένου του όποιου εφαρμοστέου εθνικού δικαίου κινητών αξιών.

  Αυτή η ανακοίνωση δεν απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές (όπως ορίζονται στο Product Intervention‌ (Contingent Convertible Instruments and Mutual Society Shares) Instrument 2015) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ("ΕΟΧ"). Αναφερόμενες στην παρούσα ανακοίνωση κινητές αξίες δεν προσφέρονται, πωλούνται ή με οποιαδήποτε τρόπο καθίστανται διαθέσιμες και δεν θα πρέπει να προσφέρονται, πωλούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο να καθίστανται διαθέσιμες σε οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή στον ΕΟΧ. Για τους σκοπούς αυτούς, ιδιώτης επενδυτής σημαίνει ένα πρόσωπο που έχει μια (ή περισσότερες) από τις ακόλουθες ιδιότητες: (i) ιδιώτης επενδυτής όπως ορίζεται στο σημείο (11) του Άρθρου 4 (1) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί, "MiFID II"), ή (ii) πελάτης σύμφωνα με το νόημα της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ (Οδηγία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης), όταν αυτός ο πελάτης δεν θα ήταν επαγγελματίας πελάτης όπως ορίζεται στο σημείο 10 του Άρθρου 4 (1) της MiFID II.

  Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε (i) φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) φυσικά πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετιζόμενα με επενδύσεις, όπως ορίζονται στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (το "Διάταγμα"), ή (iii) εύπορες οντότητες και άλλα φυσικά/νομικά πρόσωπα στα
  οποία νομίμως μπορεί να απευθυνθεί, όπως ορίζονται στο Άρθρο 49(2) του Διατάγματος (όλα αυτά τα πρόσωπα αναφερόμενα ως τα "σχετικά πρόσωπα"). Κάθε επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται αυτή η ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη και θα εμπλέκονται σε αυτή μόνο σχετικά πρόσωπα.

  Κάθε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό πρόσωπο δεν θα πρέπει να ενεργεί ούτε να βασίζεται σε αυτό το έγγραφο ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.Αυτή η ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκπούς των μέτρων εφαρμογής της

  Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (μαζί με τα όποια μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας στο σχετικό κράτος μέλος) και ως τέτοια δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή προσέλκυση για πώληση κινητών αξιών. Αυτή η ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή δεν αποσκοπεί και δεν αποτελεί δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την αγορά κινητών αξιών στην Ελλάδα κατά την έννοια του Άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005. Δεν θα λάβει χώρα δημόσια προσφορά των Ομολογιών στην Ελλάδα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων