Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Απρ-2018 10:44

  Mermeren: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών επιχειρήσεων και με τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού τής εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν "η Εταιρεία"), το Διοικητικό Συμβούλιο της

  MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

  προβαίνει στην εξής:

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


  Για σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ("Συνέλευση")


  Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα στις 5 Ιουνίου 2018 (Τρίτη) ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, με την  ακόλουθη:

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


  A: Διαδικαστικό Μέρος


  1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,

  2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,

  3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,

  4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης


  B: Λειτουργικό Μέρος


  5. Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017

  6. Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2017. 

  7. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017

  8. Εγκριση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017

  9. Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2017

  Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.


  Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί  το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

   
  Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα.


  Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.


  Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και οι φόρμες για ψήφιση δια αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com


  Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 5 Μαϊου 2018 (Σάββατο) και ώρα 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com


  Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα "ΕΛ.ΠΙΣ.") που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή του Τομέα Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Κεντρικών Εργασιών Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά 4  115 25 Αθήνα – τηλ. 210-3288205, 210-3288228, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00.  Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και τα ΕΛ.ΠΙΣ. βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

  ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων