Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Απρ-2018 17:00

  ΣΙΔΜΑ: Αποτελέσματα έτους χρήσης 2017

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το 2017 υπήρξε χρονιά μερικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Αφενός μεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής και αφετέρου μπήκαν οι βάσεις για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης τους προσεχείς μήνες. Τα γεγονότα αυτά συνέβαλαν θετικά στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος, όπως αυτό αποτυπώνεται στους δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών, καθώς και στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων όπου ξεπέρασαν τα ευρώ 3,5 δις το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 29% σε σχέση με το 2016. Εναρμονισμένη με το πλαίσιο αυτό, η ΣΙΔΜΑ το 2017, αύξησε την λειτουργική της κερδοφορία και βελτίωσε τα αποτελέσματα της τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και Ομίλου.

  Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2017 διαμορφώθηκε στα  ευρώ 123,5 εκ., έναντι  ευρώ 104,2 εκ. το 2016, ή 18,6% υψηλότερα, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας στα ευρώ 155,3 εκ. έναντι ευρώ 132,5 εκ. αυξημένος δηλαδή κατά 17,3% σε σχέση με αυτόν του προηγούμενου χρόνου. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 5,8 εκ. από ευρώ 4,9 εκ. το 2016, κυρίως λόγω αύξησης των λοιπών εσόδων και ταυτόχρονης μείωσης των λοιπών εξόδων. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιά ύψους ευρώ 2,6 εκ. βελτιωμένη κατά 40% , ή ευρώ 1,7 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων της ΣΙΔΜΑ του 2016. Η επανεκτίμηση της αξίας των παγίων στις 31/12/2016, είχε ως αποτέλεσμα, οι αρνητικές αναπροσαρμογές που ανήλθαν σε ευρώ 1,2 εκ., να επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων της περυσινής χρήσης. Χωρίς τις αρνητικές αναπροσαρμογές, οι ζημιές του 2017 μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 16%, ή ευρώ 0,5 εκ., βελτιώνοντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

  Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2017 διαμορφώθηκε σε ευρώ 80,6 εκ. από ευρώ 70,9 εκ., ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 112,4 εκ. από ευρώ 99,2 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 13,3%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 4,7 εκ., από ευρώ 4,0 εκ. το 2016, ενώ τα προ φόρων, ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 2,2 εκ. από ευρώ 3,6 εκ. το 2016, βελτιωμένα κατά 38% ή ευρώ 1,4 εκ. Σε επίπεδο εταιρείας, αν δεν λάβουμε υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων του 2016 ύψους ευρώ 1,2 εκ. που επιβάρυναν τη χρήση, η καθαρή βελτίωση ανέρχεται σε ευρώ 0,2 εκ. ή 7,3%. Και σε επίπεδο εταιρείας η βελτίωση των αποτελεσμάτων συνεχίστηκε για πέμπτη χρονιά.

  Οι θυγατρικές των Βαλκανίων παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, η μεν SIDMA Bulgaria κατά 43 %, η δε SIDMA Romania κατά 17% σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 23,1 εκ. ευρώ έναντι 16,2 εκ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της SIDMA Romania ανήλθε στα 20,9 εκ. ευρώ έναντι 17,8 εκ. ευρώ το 2016.

  Επιπλέον, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε σημαντική βελτίωση κατά 23% σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (στα ευρώ 756 χιλ.) αλλά και αποτελεσμάτων προ φόρων, αφού  αύξησε την κερδοφορία της συγκριτικά με το 2016 από ευρώ 13 χιλ. σε ευρώ 189 χιλ.. Η Διοίκηση της εταιρείας πέτυχε μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της SIDMA Bulgaria, συγκεντρώνοντας τα δάνεια της σε ένα κοινοπρακτικό με μειωμένο επιτόκιο. Όσον αφορά τη SIDMA Romania, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 7% ή ευρώ 23 χιλ. περίπου, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε βελτίωση κατά ευρώ 59 χιλ. ή 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο αν εξαιρέσουμε τις συναλλαγματικές ζημιές της χρήσης. Λαμβάνοντας και τις συναλλαγματικές διαφορές υπόψη, η SIDMA Romania παρουσίασε ζημιές ύψους ευρώ 881 χιλ..

  Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα ευρώ 8,3 εκ. στο τέλος του έτους από ευρώ 7,3 εκ. πέρυσι. Η Διοίκηση της εταιρείας προέβη τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά ενεργειών που αφορούσαν αφενός μεν το δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας και αφετέρου την ενδυνάμωση της δομής των λειτουργικών δραστηριοτήτων του. Η μείωση κόστους που επετεύχθη από την έναρξη της κρίσης ξεπερνά το 30%. Αφορά δε τη μείωση των δαπανών αμοιβών και εξόδων, την αναδιάρθρωση δομών και τον περιορισμό υποστηρικτικών δαπανών, χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία του.

  Τέλος, η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη διάθεση στοιχείων του ενεργητικού και την βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων