Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Απρ-2018 19:30

  Autohellas: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Autohellas ATEE

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

  Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 25η Απριλίου 2018, το μέρισμα της χρήσης 2017 καθορίστηκε σε        1,10 Ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% βάσει του ν.4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε   0,935 Ευρώ ανά μετοχή.

  Στο μικτό ποσό 1,10 Ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί, έχει ήδη συμπεριληφθεί η προσαύξηση που αφορά τις 57,559 ίδιες μετοχές που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

  Από τις 17 Μαΐου 2018 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

  Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Record Date), την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018.

  Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους,  ορίσθηκε η 22η Μαΐου 2018.

  Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλλει το μέρισμα με τους ακόλουθους τρόπους :

  1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες), εφ΄όσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους και με τον τρόπο πληρωμής που αυτοί έχουν επιλέξει.
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από τον χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε.. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Σημειώνεται ότι λόγω της επιβολής περιορισμών που επιβλήθηκαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 / 18-7-2015), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από την Τράπεζα γίνεται είτε με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμό που τηρεί ο δικαιούχος μέτοχος, είτε με έκδοση και παράδοση στον δικαιούχο μέτοχο τραπεζικής επιταγής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης ΠΝΠ.

  Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 22η Μαΐου 2023).

  Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2017 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023,παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 210- 6264256.

  Κηφισιά, 25 Απριλίου 2018

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων