Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Απρ-2018 16:12

  Coral: Ανακοίνωση διάθεσης ενημερωτικού δελτίου

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας
  "CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

  Η εταιρεία "CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό 301/2016 της Επιτροπής όπως ισχύει, ότι από την 26.04.2018 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 24.04.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής "ΚΟΔ") από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €90 εκατ., διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 90.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη €1.000 (οι "Ομολογίες"), σύμφωνα με την από 23.04.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 10.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ("Η.ΒΙ.Π.") του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.").

  Το Χ.Α. την 23.04.2018 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

  Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του ΚΟΔ:

   

  ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  ΓΕΓΟΝΟΣ

  24.04.2018

  Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  25.04.2018

  Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

  26.04.2018

  Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου

  04.05.2018

  Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις ιστοσελίδες των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των  Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς

  07.05.2018

  Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. -ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος).

  09.05.2018

  Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. -ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ.).

  09.05.2018

  Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου*.

  09.05.2018

  Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

  11.05.2018

  Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.

  Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

  Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

  14.05.2018

  Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.


  *Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

  Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

  Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.04.2018, είναι διαθέσιμο από 26.04.2018 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών" (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (https://www.coralenergy.gr/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της ALPHA BANK Α.Ε." (http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224&la=1) της "ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ" (www.nbgsecurities.com), των Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς ήτοι της "Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε." (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae) και της  "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." (http://www.piraeusbankgroup.com/coral) και των Αναδόχων, ήτοι της "Beta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.ΕΥ." (http://www.betasecurities.com/doc_download/Coral_Corporate_Bond_prospectus.pdf), της "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε." (http://www.ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia), της "Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ." (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/coral), της "Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ" (http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.asp) και της "Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ" (http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/services/coral)

  Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων της Εταιρείας (υπεύθυνη κα Χαλδαίου Χρυσούλα) τηλ. 2109476000.

  Αθήνα, 25.04.2018
  CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων