Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 15-Ιαν-2018 09:56

  Επίλεκτος: Αναβλήθηκε για τις 12 Φεβρουαρίου η τακτική γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3. παρ 3) ότι το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής,  η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2016-30.06.2017 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2017.

  3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2017 μέχρι 30η Ιουνίου 2018 .

  4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

  5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016-2017 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2017-2018.

  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  7. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

  8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

  9. Αγορά Ιδίων μετοχών.

  Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 20 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 38.996.043 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 38.996.043 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,35 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία κατά το νόμο και το καταστατικό.

  Η συνέλευση ανεβλήθη για το σύνολο των θεμάτων της σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 35 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η μέτοχος Φωτεινή Δοντά του Μιχαήλ κάτοχος 3.760.987 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 7,27 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16.00 .

  Για την εξ αναβολής Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 08.02.2018 (ημερομηνία καταγραφής της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 09.02.2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης

  Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας ( πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων