Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 10-Ιαν-2018 20:09

  Πλαίσιο Computers: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε." (εφεξής "Εταιρεία"), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., του ν. 3016/2002, του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε΄ της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 10ης Ιανουαρίου 2018 εξέλεξε ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού τον κ. Φίλιππο Καραγκούνη του Αναστασίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Νικολάου Τσίρου του Κωνσταντίνου.


  Η εκλογή του νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης συγκληθησομένης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα

  για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 02.04.2020, ως ακολούθως: 

  1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).  

  2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).  

  3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  4) Αντιόπη-Αννα Μαύρου του Ιωάννη, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  5) Φίλιππος Καραγκούνης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

  6) Ηλίας Κλης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.


  Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την αυτή ως άνω συνεδρίασή του ενέκρινε, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους κ. Νικολάου Τσίρου του Κωνσταντίνου από τον κ. Φίλιππο Καραγκούνη του Αναστασίου, ο οποίος πληροί τις απαιτούμενες εκ του νόμου προυποθέσεις, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.   

  Η εκλογή του κ. Φίλιππου Καραγκούνη ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής, θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συγκληθησομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

   Συνεπώς, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

  1) Φίλιππος Καραγκούνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. 

  2) Ηλίας Κλης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και

  3) Αντιόπη Αννα Αναστασοπούλου-Μαύρου, μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων