Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Δεκ-2017 13:55

  Diversa: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ DIVERSA ΑΕΒΕ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ 29-12-2017

  Στην Αθήνα σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας DIVERSA Α.Ε.Β.Ε. οδός Κρατίνου, αριθμός 11, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι αυτής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 02/12/2017 πρόσκληση του Δ.Σ., τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της έδρας της Εταιρείας.
  Τα θέματα είναι τα εξής:

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.07.2016-30.06.2017.

  2. Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών Χρήσεως.

  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Χρήσεως 01/07/2016-30/06/2017 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

  4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση και καθορισμός αμοιβής των.

  5. Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον γραμματέα, όπως υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γ.Σ.

  6. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.

  7. Επανεξέταση και επανέγκριση των από 03/02/2015 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

  Επί συνόλου 1.760.000 μετοχών και ψήφων της Εταιρείας, παρίστανται 1.412.512, ήτοι ποσοστό 80,26% επί του συνόλου.

  Οι αποφάσεις είναι οι εξής:

  ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

  Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων όπως αυτές καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών που ορίσθηκαν για την κλειόμενη χρήση.

  ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

  Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 30/06/2017.

  ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

  Εξέλεξε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/07/2017 – 30/06/2018.

  Με εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εκλέχθηκαν για την τρέχουσα χρήση ως τακτικός ελεγκτής ο κος. Ζιάκας Ιωάννης με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 13201 και αναπληρωματικός ο κος. Μπαρλάς Παναγιώτης με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 29701.

  ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
  Επί του θέματος αυτού η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον κ. Κλοκοτάρα Κων/νο και τον κ. Τσιμπίδα Παναγιώτη να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της παρούσης Γ.Σ.

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ

  Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε όλες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.

  ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

  Επί του έβδομου θέματος, ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε πως τέθηκαν από τη Νομαρχία λόγοι επανεγκρίσεως των θεμάτων της γενικής συνέλευσης που είχε πραγματοποιηθεί την 03/02/2015.

  Προκειμένου να λυθεί το θέμα, η Γ.Σ. επανεξέτασε τα θέματα και ομόφωνα τα
  ενέκρινε.

  ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ

  Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε το σώμα για διάφορα θέματα που αφορούν την τρέχουσα πορεία της Εταιρείας.

  Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
  Κλοκοτάρας Κωνσταντίνος Τσιμπίδας Παναγιώτης

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων