Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 19-Δεκ-2017 18:20

  Forthnet: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

  Η "EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε." (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι, από την 21.12.2017 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.") των 53.668.147 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο εξής "Νέες Μετοχές"), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό €16.100.444,10, λόγω μετατροπής 53.668.147 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το "ΜΟΔ"), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.6.2017, 29.8.2017 και 15.11.2017 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και δέκα λεπτά του Ευρώ (€ 49.144.742,10) και είναι διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οχτακόσια επτά Ευρώ (163.815.807) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια οχτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οχτακόσια επτά Ευρώ (163.815.807).

  Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 180.030.311.

  Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 474/14.11.2017 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 23.11.2017 (αριθμός ανακοίνωσης 128559).

  Σημειώνεται τέλος ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή της εξαίρεσης της περ. ζ, της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 καθώς και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1129.

  Κατά τη συνεδρίασή της, στις 19.12.2017, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα

  Άυλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ως άνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Δερμιτζάκης (τηλ. +30 2119552869), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Για τη Forthnet ΑΕ
  Κάντζα, 19 Δεκεμβρίου 2017

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων