Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 19-Δεκ-2017 16:16

  Fourlis: Εξάσκηση 313.278 δικαιωμάτων του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan - στο εξής "Πρόγραμμα"), που έχει εγκριθεί με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 27.09.2013, κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που αναφέρονται στις σχετικές από 25.11.2013, 24.11.2014 και 23.11.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλουν, μέχρι την 30.11.2017, δήλωση πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 1.049.946 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

  Ειδικότερα: - 94.144 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2013, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2013, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2017. - 94.144 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2013, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2014, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2018. - 94.485 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2013, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2015, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2019. - 123.203 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2014, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2014, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2018. - 123.203 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2014, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2015, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2019. - 123.203 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2014, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2016, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2020. - 121.777 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2015, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2015, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2019, και - 125.826 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2015, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2016, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2020. - 149.961 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2015, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2017, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2021.

  Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του όρου 2.5 "Αναπροσαρμογή Όρων του Προγράμματος", το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που ελήφθη στις 20.11.2017, προχώρησε στην αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης από €3,40 σε €3,34 λόγω μεταβολής της ιστορικής τιμής της μετοχής συνέπεια της εταιρικής πράξης σχετιζόμενης με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους που πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 16ης Ιουνίου 2017.

  Σε εξάσκηση 313.278 δικαιωμάτων του Προγράμματος με τιμή άσκησης 3,34 ευρώ, καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 1.046.348,52 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 313.278 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων