Η εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το φορολογικό πιστοποιητικό που χορήγησε ο Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2012 είναι χωρίς επιφύλαξη.