Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 25-Φεβ-2013 13:31

  ΕΤΕ: Ανακοίνωση για ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού Ευρώ 320.710.088 με έκδοση μέχρι 320.710.088 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας με νέα ονομαστική αξία €1,00 (οι Νέες Μετοχές) έναντι εισφοράς εις είδος μέχρι 552.948.427 κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε» (η «Eurobank»), ονομαστικής αξίας εκάστης €2,22 (η «Αύξηση»), που αποφασίσθηκε από την από 23.11.2012 Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, καλύφθηκε μερικώς (84,35%) με την εισφορά εις είδος 466.397.790 μετοχών της Eurobank (οι «Εισφερθείσες Μετοχές»).

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στην από 19.2.2013 συνεδρίασή του, αφού αποτίμησε τις Εισφερθείσες Μετοχές, με βάση το άρθρο 9α του Κ.Ν. 2190/1920, σε Ευρώ 408.564.464,04, διαπίστωσε, κατά το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, τη μερική κάλυψη της Αύξησης κατά το ποσό των Ευρώ 270.510.718, με την έκδοση 270.510.718 Νέων Μετοχών με ονομαστική αξία €1,00 και τιμή διάθεσης €1,5103 εκάστη.

  Λόγω της μη ακέραιης αναλογίας 58/100, από τις Προσφερθείσες Μετοχές προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα Nέων Mετοχών συνολικά αθροιζόμενα σε 22.405 Νέες Μετοχές. Τα ως άνω κλασματικά υπόλοιπα θα εκποιηθούν με επιμέλεια της Τράπεζας μέσω του X.A. και το προϊόν της εκποιήσεως θα αποδοθεί στους αντίστοιχους δικαιούχους μετόχους της Eurobank μέσω του Αρχικού Χειριστή τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 10.01.2013 εγκεκριμένο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης. Κάθε είδους έξοδα ή προμήθειες που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω εκποίηση θα βαρύνουν την Τράπεζα.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 22.2.2013 συνεδρίασή του, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατόπιν της μερικής κάλυψης αυτής, και ενέκρινε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, ειδικότερα την πίστωση ποσού Ευρώ 270.510.718 στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και ποσού Ευρώ 138.053.746,04 στο αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

  Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.584.101.200, διαιρούμενο α) σε 1.226.601.200 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 Καταστατικού της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

  Η ημερομηνία πίστωσης των Nέων Mετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  17:47 25/09

  ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα 6μήνου 2017

  Τα EBITDA εξακολουθούν να παρουσιάζουν ανοδικούς ρυθμούς και διαμορφώθηκαν στα € 19,7 εκ. καταγράφοντας αύξηση 8%.

  17:15 25/09

  Profile: Ανακοίνωση

  H Profile Software στο ετήσιο συνέδριο PATRIMONIA 2017 στη Λυών της Γαλλίας