Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της, ανακοινώνει ότι η περίοδος για την άσκηση του δικαιώματός της προαίρεσης (put option) για την πώληση του 49% των μετοχών της Intracom Telecom προς στην JSC Concern Sitronics, παρατάθηκε για 2 επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2012.

Η Εταιρία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό εφόσον υπάρξουν εξελίξεις επί της εν λόγω άσκησης, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.