Ανακοινώνεται ότι στις 20.07.2012 απεστάλη στην εταιρεία μας από τη Ρουμανική Εθνική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών η γνωστοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού "Ανακατασκευή Εθνικής Οδού DN56A: Craiova - Calafat / Τμήμα 2 - Σύμβαση 5R16: Galicea Mare - Calafat, km 47+000 - 84+020".

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, γίνεται δεκτή ως νικήτρια η προσφορά της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου έναντι του ποσού χωρίς Φ.Π.Α των 81.947.643,27 RON (με σημερινή ισοτιμία.17.956.000 €). Αν δεν υπάρξει κάποια προσφυγή κατά του αποτελέσματος εντός των επόμενων 10 ημερών, η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. θα κληθεί άμεσα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.