Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Ιουλ-2012 17:13

  Intracom: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, η B’ Επαναληπτική συνεδρίαση της από 28.06.2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 20 μέτοχοι εκπροσωπούντες 48.833.116 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ήτοι το 36,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

  Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του 8ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 

  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε : 

  α) την ακύρωση των υπολειπόμενων 21 ιδίων, Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,41 η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2006, μετά από απόφαση της από 28.06.2006 Τ.Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το N. 3604/2007, για τις οποίες συμπληρώθηκε 3ετία από το χρόνο της απόκτησής τους, χωρίς αυτές να μεταβιβασθούν, 

  β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το αντίστοιχο ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (€29,61) και 

  γ) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. 

  Kατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα διαμορφωθεί σε € 187.566.654,36 διαιρούμενο σε 133.025.996 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,41 η κάθε μία.

  -       Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 48.833.116

  -       Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

  -       Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 48.833.116

  -       Υπέρ: 48.833.116 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  18:05 20/10

  Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωση

  Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρέλαβε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) την οριστική έκθεση ελέγχου που διενήργησε κλιμάκιο της ΤτΕ.