Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΟΛ ΑΕ την 19.7.2012 προέβη σε αγορά 5.910 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ΔΟΛ ΑΕ συνολικής αξίας 8.214,90 ευρώ.

Για την ανωτέρω συναλλαγή έχει υποβληθεί στην Εταιρία γνωστοποίηση από τον υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.