Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Ιουλ-2012 15:16

  S&B: Ανακοίνωση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανακοινώνεται από την εταιρία «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρία») ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €12.777.671,75 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,00 σε €1,25, καθώς και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €12.777.671,75 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,25 σε €1,00 και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,25 ανά μετοχή.

  Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των €51.110.687, διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

  To Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ενέκρινε με την υπ΄ αριθ. Κ2-4809/11.7.2012 (δις) απόφασή του την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας. Το  Χ.Α. την 19/07/2012 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,25 ανά μετοχή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 25/7/2012 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία €1,00 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,25 ανά μετοχή.

  Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 27/7/2012 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 2/8/2012 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ως ακολούθως:

   

  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ. 
  3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

  Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 2/8/2014, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6296157, κος  Χάρης Κοτσόκολος).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  19:27 22/09

  Lavipharm: Ανακοίνωση

  Οι θυγατρικές της εταιρείες στις ΗΠΑ Lavipharm Corp. και Lavipharm Laboratories, Inc., κατόπιν σχετικής αίτησής τους στις αρμόδιες αρχές, λύθηκαν και διαγράφηκαν από τα οικεία μητρώα εταιρειών.

  19:15 21/09

  Επίλεκτος: Ανακοίνωση

  Συζητήθηκε την 20η Σεπτεμβρίου 2017 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση άμεσης επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 106β του Ν.3588/2007 και αναμένεται η έκδοση της...