Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €

Μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5%

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Άλλη εταιρεία
Μέτοχος Ποσoστό Αξία (€) Αρ. Μετ. Τελ. Μεταβ.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ [1] 34,17%  168,4 εκ. 24,4 εκ. 10/4/2014
ALNESCO ENTERPRISES COMPANY LIMITED 9,48%  46,7 εκ. 6,8 εκ. 3/2/2010
SIANA ENTERPRISES COMPANY LIMITED 9,48%  46,7 εκ. 6,8 εκ. 3/2/2010
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6,39%  31,5 εκ. 4,6 εκ. 23/7/2009
FREE FLOAT 40,48%  199,5 εκ. 28,9 εκ. -
ΣΥΝΟΛΟ100% 492,8 εκ.71,4 εκ.-

Παρατηρήσεις:
[1] Το ποσοστό της συνολικής συμμετοχής του κ. Θεόδωρου Βασιλάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ανέρχεται σε 34,17% και αναλύεται ως εξής: ποσοστό 23,60% των δικαιωμάτων ψήφου έμμεσα μέσω της εταιρίας EVERTRANS S.A. και ποσοστό 10,57% έμμεσα μέσω της εταιρίας Autοhellas A.E.

Τελευταία Ενημέρωση:
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται το απόγευμα κάθε Δευτέρας
μετά τη δημοσίευση του σχετικού δελτίου από το Χ.Α.