Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Μαϊ-2018 00:05

  Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα από τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα από τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ

  Την πρόταση προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της ΕΕ μετά το 2020 την οποία παρουσίασε προ ημερών ο Πρόεδρος Γιούνκερ αποκρυπτογραφεί σε συνέντευξή του στο Capital.gr, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης. 

  Εξηγεί ότι η μείωση της χρηματοδότησης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής (ΕΣΠΑ) που προτείνεται ανά την ΕΕ ως συνέπεια κυρίως του Brexit "δεν συνεπάγεται αυτόματα και απαραίτητα λιγότερα χρήματα για την Ελλάδα". Ως πιο σημαντική παράμετρο θεωρεί να αποσαφηνιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα οι όροι χρηματοδότησης, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις σε βασικά χρηματοδοτικά προγράμματα. 

  Περιγράφει το ανανεωμένο πακέτο Γιουνκέρ αλλά και τα νέα εργαλεία: το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, το μέσο διατήρησης των επιπέδων των επενδύσεων σε περιόδους ανάγκης, και τον νέο μηχανισμό αναστολής ή περιορισμού των κονδυλίων που θα ενεργοποιηθεί αν  υπάρχουν σοβαρές νομικές αδυναμίες στην χρήση των επιδοτήσεων.   

  Συνέντευξη στην Δήμητρα Καδδά 

  - Πιστεύετε ότι ο νέος πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ 2021- 2027 καλύπτει τις ανάγκες της Ευρώπης για την προσεχή 10ετία; Ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι;

  Η Επιτροπή πρότεινε έναν ρεαλιστικό, σύγχρονο, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021 - 2027. Από τη μια, το Brexit δημιουργεί ένα καθόλου ευκαταφρόνητο κενό στον προϋπολογισμό, από την άλλη, η Ευρώπη καλείται να παίξει έναν ενισχυμένο ρόλο σε πολλαπλά εσωτερικά και εξωτερικά μέτωπα. Απαντάμε σε αυτή τη διπλή πρόκληση με διατήρηση αλλά και ενίσχυση της χρηματοδότησης των νέων και βασικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, κάτι που συνεπάγεται προσαρμογές σε άλλους τομείς. Συνολικά, η πρόταση προϋπολογισμού είναι στοχευμένη και ρεαλιστική, καθώς ευθυγραμμίζει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Αυτές παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο Γιούνκερ και εγκρίθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ των 27 στη Διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017. 

  - Η Επιτροπή προτείνει την κατά 5%  μείωση της χρηματοδότησης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής. Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή η απόφαση ειδικά στο σκέλος της συνοχής (σ.σ. ΕΣΠΑ); Δεδομένων των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 τα κονδύλια της ΕΕ παραμένουν σημαντική πηγή για τη χρηματοδότηση έργων. Εκτιμάτε ότι θα υπάρχει μείωση στη νέα προγραμματική περίοδο; 

  Στη νέα πραγματικότητα της Ένωσης των 27, η Επιτροπή εξέτασε το πού θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πόροι και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Η Επιτροπή προτείνει περιορισμένη μείωση της χρηματοδότησης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής. Και οι δύο αυτές πολιτικές παραμένουν πολύ σημαντικές και, συνεπώς, διατηρούν την κυρίαρχη θέση τους στον προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα όμως, οι πολιτικές αυτές θα εκσυγχρονιστούν για να συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικές με λιγότερους πόρους και να εξυπηρετούν επίσης τις νέες προτεραιότητες. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται αυτόματα και απαραίτητα λιγότερα χρήματα για την Ελλάδα. Είναι υπό συζήτηση ο νέος τρόπος εφαρμογής της πολιτικής της Συνοχής (ΕΣΠΑ) αλλά και της Αγροτικής πολιτικής για το διάστημα 2021 -2027. Επιπλέον, τα κονδύλια της Ε.Ε. είναι δημοσιονομικώς ουδέτερα για τα Κράτη Μέλη και ως εκ τούτου, δεν επηρεάζουν το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό της Ελλάδας.

  - Με ποια κριτήρια θα γίνει κατανομή των κονδυλίων Συνοχής (κ.κ. ΑΕΠ, ανεργία κλπ) και πως θα αποτυπωθεί η κρίση στην Ελλάδα; Και τούτο δεδομένου ότι στο προηγούμενο ΕΣΠΑ καθώς χαράχθηκε με κριτήρια κατά κεφαλήν ΑΕΠ προ κρίσης η μεγάλη μείωση του ΑΕΠ μετά το 2009 ελήφθη μόνο εν μέρει υπόψη.

  Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι να αποσαφηνιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις σε βασικά χρηματοδοτικά προγράμματα.  Η Επιτροπή θα υποβάλει, τις επόμενες εβδομάδες, λεπτομερείς προτάσεις για τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα ανά τομέα. Στη συνέχεια, εναπόκειται στα Κράτη Μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσουν. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι η προτεραιότητα είναι οι διαπραγματεύσεις και η επίτευξη συμφωνίας πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσο για την Ελλάδα, σας υπενθυμίζω ότι κατά την περίοδο της κρίσης, το ποσοστό εθνικής συμμετοχής μειώθηκε στο ελάχιστο προκειμένου να υποβοηθηθεί και επιταχυνθεί η εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

  - Τι προβλέπεται για το πακέτο Γιούνκερ;

  Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (το "Πακέτο Γιούνκερ") διαμόρφωσε ένα ευέλικτο και ρεαλιστικό πλαίσιο εφαρμογής του προϋπολογισμού της Ε.Ε., το οποίο ώθησε την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης σε μια κρίσιμη στιγμή. Βασιζόμενη στην επιτυχία του Ταμείου, η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση ενός νέου ολοκληρωμένου επενδυτικού ταμείου Invest EU. Με τον τρόπο αυτό, ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός δημόσιων πόρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κινητοποιήσει σημαντικούς ιδιωτικούς πόρους, με στόχο τη χρηματοδότηση ζωογόνων επενδύσεων. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΙF ως κύριους εταίρους υλοποίησης, το Invest EU θα συνδέσει όλα τα κεντρικά διαχειριζόμενα χρηματοδοτικά μέσα εντός της ΕΕ σε μια ενιαία δομή. Έτσι θα μειωθούν οι επικαλύψεις, θα απλοποιηθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και θα μειωθεί το διοικητικό κόστος. Με σπόρο ένα ποσό 15,2 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το Invest EU αναμένεται να κινητοποιήσει (να μοχλεύσει όπως λέγεται) περισσότερα από 650 δισ. ευρώ επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, το νέο νομικό πλαίσιο θα επιτρέψει τη διασύνδεση με άλλα προγράμματα της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι χώρες θα είναι σε θέση να μεταφέρουν ορισμένα από τα κονδύλια που τους έχουν διατεθεί στο ταμείο Invest EU.

  - Περιγράψτε μας το νέο Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων των 25 δισ. ευρώ που θα παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη. Η Ελλάδα πώς θα μπορέσει να διεκδικήσει χρήματα από αυτό το νέο πεδίο;

  Το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων στοχεύει στην περαιτέρω θωράκιση της ζώνης του ευρώ. Χτίζεται στην βάση υπαρχόντων προγραμμάτων που προσφέρουν τεχνική βοήθεια σε κράτη μέλη. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά την προσφορά τεχνικής βοήθεια ώστε μέλη της ευρωζώνης να προχωρήσουν σε απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην βάση των κανόνων της κοινής ευρωπαϊκής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ένα δεύτερο σκέλος αφορά σε κράτη που χρειάζονται τεχνική βοήθεια ώστε να καταφέρουν να ενταχθούν στο κοινό νόμισμα. Η Ελλάδα επωφελείται ήδη από το υπάρχον πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Structural Reform Support Programme). Μετά από αίτημα της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η σχετική υπηρεσία της Κομισιόν εργάζεται με τις ελληνικές αρχές σε μια σειρά από θέματα με κεντρικό άξονα την δημιουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης,η οποία κατ' επέκταση διευκολύνει την ανάπτυξη.  

  - Η Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων μέσω δανείων που επίσης δημιουργείται σε ποιές περιπτώσεις θα ενεργοποιείται;    

  Όπως είδαμε από τις "πολυκρίσεις" των τελευταίων ετών, οι υπάρχοντες εθνικοί μηχανισμοί δεν στάθηκαν ικανοί να απορροφήσουν τους μεγάλους χρηματο-οικονομικούς κραδασμούς. Η Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων θα είναι ένα νέο μέσο που θα συμβάλλει στη διατήρηση των επιπέδων των επενδύσεων σε περιόδους ανάγκης. Θα λάβει αρχικά τη μορφή δανείων αντιστήριξης, εγγυημένων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους έως και 30 δισ. ευρώ, που θα συνδυάζονται με χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους των τόκων. Τα δάνεια θα παρέχουν επιπλέον επενδυτική ώθηση σε περιόδους στενότητας των δημόσιων οικονομικών.

  - Πως θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός για την προστασία του προϋπολογισμού από χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με ελλείψεις στο κράτος δικαίου;

  Ο μηχανισμός που σχετίζεται με το κράτος δικαίου είναι μια ακόμα καινοτομία των προτάσεων του προϋπολογισμού. Πρόκειται για έναν νέο μηχανισμό που θα δίνει την δυνατότητα στην Ε.Ε. να αναστέλλει, να μειώνει ή να περιορίζει την πρόσβαση σε κονδύλια του προϋπολογισμού αν σε κάποιο κράτος μέλος διαπιστωθούν σοβαρές αδυναμίες σε θέματα κράτους δικαίου, αναφορικά με τη νομική ασφάλεια της χρήσης των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πρόκειται για έναν μηχανισμό προστασίας των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Η ενεργοποίηση του δεν θα είναι αυτόματη. Συγκεκριμένα, αν η Επιτροπή έχει διαπιστώσει τέτοιες αδυναμίες και δεν έχει λάβει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συγκεκριμένα εχέγγυα ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί, τότε θα προτείνει την ενεργοποίηση του μηχανισμού στο Συμβούλιο. Τα Κράτη Μέλη θα έχουν την τελική απόφαση για το αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα.

  - Τι προβλέπεται για τις προσφυγικές ροές;     

  Στις προτάσεις της Κομισιόν έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο θέμα του προσφυγικού/μεταναστευτικού ως απάντηση στην κρίση των τελευταίων ετών και στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών όπως αυτές εκφράζονται όλα αυτά τα χρόνια. Έχει προταθεί σχεδόν τριπλασιασμός της χρηματοδότησης (35 δις ευρώ) για τη μεταναστευτική πολιτική και για τη διαχείριση των συνόρων της Ένωσης. Μέσω του κοινού συστήματος θεωρήσεων, της ενισχυμένης συνοριοφυλακής (Frontex), των επενδύσεων σε νέο τελωνειακό εξοπλισμό και των επενδύσεων σε άλλους σχετικούς τομείς, στοχεύουμε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης, πολιτική προτεραιότητα, η οποία αφορά έντονα και τη χώρα μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, η πρόταση της Επιτροπής για 10.000 συνοριοφύλακες, βεβαίως και στην Ελλάδα. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων που (θα) ζουν στα κράτη μέλη της Ένωσης.

  - Αναφορικά με το σύστημα ιδίων πόρων τι αλλάζει και ποιές είναι οι νέες πηγές χρηματοδότησης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού; Θα υπάρξει επιβάρυνση για την Ελλάδα;

  Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αφήνει ένα κενόστο σύστημα ιδίων πόρων της τάξης των περίπου 12δις ευρώ ετησίως. Για να καλυφτεί αυτό, η Επιτροπή προτείνει να καθιερωθεί ένα ευρωπαϊκό "καλάθι" νέων ιδίων πόρων, που συνίσταται στα εξής:

  - 20 % των εσόδων από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών
  - συντελεστής καταβολής 3% ο οποίοςθα εφαρμόζεται στη νέα Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών (θα τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά μόλις θεσπιστεί η αναγκαία νομοθεσία)•
  - μια εθνική συνεισφορά που θα υπολογίζεται επί του ποσού των μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών σε κάθε κράτος μέλος (0,80 ευρώ ανά κιλό).
  Υπολογίζουμε ότι το μερίδιο των νέων ιδίων πόρων θα ανέρχεται σε ετήσιο μέσο όρο περίπου 22 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2027, ποσό που αντιστοιχεί στο 12% περίπου των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτή η πρόταση από τη μία ενισχύει τη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων και από την άλλη μειώνει τις εθνικές συνεισφορές με βάση το το ΑΕΕ (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων