Δεν πέφτει λόγος στον πρόεδρο, πρωθυπουργό ή τον αρχηγό ενός κόμματος να ασκούν δημόσιο έλεγχο  για τη συνέπεια λόγων και πράξεων στην κυβέρνηση μια ξένης χώρας. Πόσο μάλλον ο αρχηγός ενός κόμματος μια χώρας που είναι χρεοκοπημένη και επιζητεί τη βοήθεια του επικρινόμενου...

Δεν χρειάζεται να έχει σπουδάσει κάποιος διπλωματία για να μην φέρεται προσβλητικά σε συμμάχους ή «συμμάχους», αλλά και σε εχθρούς στην διεθνή πολιτική σκηνή...