Με μια κίνηση που δηλώνει τις προθέσεις της πλευράς Grimaldi να περιορίσει κατά πολύ το προσφερόμενο τίμημα για την απόκτηση του 40,4% της Hellenic Seaways, ο διευθύνων σύμβουλος των Μινωικών Γραμμών, Αντώνης Μανιαδάκης υπενθύμισε ότι, με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες καταστάσεις, η λογιστική αποτίμηση της Hellenic Seaways ανέρχεται στα 0,92 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από το Φεβρουάριο, όταν είχαν ξεκινήσει οι Μινωικές Γραμμές τις αγορές μετοχών της Hellenic, είχαν αποκτήσει ένα πακέτο της τάξης του 14-15% με μέση τιμή κτήσης πέριξ των 3 ευρώ, με ανώτατη προσφορά τα 4 ευρώ.

Εάν προσφέρει στο διαγωνισμό της Τρ. Πειραιώς το συγκεκριμένο ποσό, τότε για το 40,4% το τίμημα θα υπερβεί τα 90 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, με βάση τη λογιστική αξία, το τίμημα "προσγειώνεται" πέριξ των 30 εκατ. ευρώ. 

Στη δήλωσή του, ο κ. Μανιαδάκης κάνει λόγο για συνολικά αρνητική οικονομική εικόνα της Hellenic που δεν είναι ικανή να αντιστραφεί από την πτώση της τιμής των καυσίμων.

Αναλυτικά, ο κ. Μανιαδάκης ανέφερε τα εξής:

"Με αφορμή τα πρόσφατα ερωτήματα που έθεσαν ορισμένοι εκπρόσωποι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και αφορούσαν τη διενέργεια διαγωνισμού της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση του ποσοστού των μετοχών της Hellenic Seaways που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της και αντιστοιχεί στο 40,4% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας καθώς και για τις εξελίξεις που αναμένεται να υπάρξουν στο χώρο της ελληνικής ακτοπλοΐας, θα ήθελα να κάνω για μια ακόμη φορά γνωστό ότι σήμερα οι Μινωικές Γραμμές κατέχουν ποσοστό της τάξης του 48% στην εταιρεία Hellenic Seaways .

Τον Φεβρουάριο 2016, η Διοίκηση της Εταιρείας μας, εκτιμώντας τη συνολική πορεία της Hellenic Seaways κατά τα τελευταία έτη, αποφάσισε να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτήν, και να αναλάβει την ευθύνη της διοίκησής της. Η εν λόγω απόφαση υπαγορεύτηκε τόσο από την οικονομική εικόνα της Hellenic Seaways, η οποία ενδεικτικά εμφάνισε την 31/12/2015 συσσωρευμένες ζημίες 133,5 εκ. ευρώ, όσο και από τη γενικότερη πορεία αλλά και τις προοπτικές της. 

Ακόμα και κατά τη χρονιά που διανύουμε, παρά το όφελος από τη σημαντική πτώση των διεθνών τιμών στις τιμές των καυσίμων, εκτιμούμε ότι η όποια βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων δεν θα είναι ικανή να αναστρέψει τη συνολικά αρνητική οικονομική εικόνα που παρουσιάζει και να μεταβάλει ουσιαστικά έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες για την πραγματική οικονομική  κατάσταση της εταιρείας που είναι η λογιστική της αξία και η οποία ήταν 0,92 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31/12/2015. 

Βέβαια, θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι, η ένταξη της Hellenic Seaways στον Όμιλο των Μινωικών Γραμμών θα είναι επ’ ωφέλεια της και θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω εξυγίανσή της σε χρηματοοικονομικό και λειτουργικό επίπεδο. Με την εμπειρία και τη γνώση των Μινωικών Γραμμών θεωρείται δεδομένη τόσο η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό και τους συνεργάτες της Hellenic Seaways, όσο και η βελτίωση της σχέσης παρεχόμενων υπηρεσιών και επιπέδου τιμών".