Το ύψος των τοξικών δανείων στο κινεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσε να είναι ακόμη και δεκαπλάσιο σε σχέση με αυτό που εμφανίζουν τα επίσημα στοιχεία, προειδοποιεί η Fitch.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναφέρει σε έκθεσή του ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Κίνας, ως ποσοστό της συνολικής "δεξαμενής" δανείων, ενδέχεται να φτάνουν το 15-21%. Συγκριτικά, τα επίσημα στοιχεία εμφάνισαν το ποσοστό εξυπηρετούμενων δανείων για τις εμπορικές τράπεζες στο 1,8% στα τέλη του Ιουνίου του 2016.

"Υπάρχει σημαντική πιθανότητα τα NPLs να συνεχίσουν να αυξάνονται μεσοπρόθεσμα. Υπάρχουν είδη ενδείξεις πίεσης, που καθίστανται ιδιαίτερα εμφανείς στην αυξημένη συχνότητα με την οποία οι τράπεζες απομειώνουν ή ξεφορτώνονται δάνεια, όπως αυτά προς τις εταιρείες διαχείρισης παγίων", ανέφερε η έκθεση.

Η επίλυση του προβλήματος των τοξικών δανείων της Κίνας θα οδηγούσε σε κεφαλαιακό έλλειμμα 7,4-13,6 τρισ. γουάν (1,1-2,1 τρισ. δολ.), ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 11-20% της κινεζικής οικονομίας, ανέφερε η Fitch.