Στην αγορά 50.000 κοινών μετοχών της Grivalia, συνολικής αξίας 344.750 ευρώ, προέβη, στις 21 Σεπτεμβρίου, η Eurolife ERB Life Insurance Α.Ε..

Σε σχετική ανακοίνωση της Grivalia σημειώνεται ότι η εταιρεία Eurolife ERB Life Insurance Α.Ε. είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Wade Sebastian Burton ο οποίος είναι μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Eurolife ERB Life Insurance Α.Ε..