Η Κίνα ενέκρινε τη χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων που μπορούν να προστατεύσουν τους επενδυτές έναντι αθέτησης πληρωμών ομολόγων ή δανείων, σηματοδοτώντας την αυξημένη προθυμία του Πεκίνου να αφήσει τις δυνάμεις τις αγοράς να διαχειριστούν τον αυξανόμενο αριθμό των εταιρειών που δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους.

Σύμφωνα με το MarketWatch, η κίνηση αυτή σημαίνει ότι οι κινέζοι επενδυτές θα είναι σε θέση για πρώτη φορά να αγοράσουν προϊόντα όπως τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι χρεοκοπίας (credit default swaps) γνωστά ως CDS, τα οποία έγιναν αμφιλεγόμενα στη Δύση κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο η εκτεταμένη χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει κρυμμένους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.

Η Εθνική Ένωση Χρηματοπιστωτικών Αγορών Θεσμικών Επενδυτών, ένας φορέας της αγοράς που έχει τη στήριξη της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας, ανακοίνωσε τη δημιουργία τεσσάρων διαφορετικών τύπων των λεγόμενων "εργαλείων μείωσης πιστωτικού κινδύνου" και εξέδωσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για κάθε ένα από αυτά.

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ελπίζουν ότι προϊόντα σαν τα CDS, τα οποία "πληρώνουν" τους κατόχους τους εάν ένας εκδότης ομολόγου ή δανείου αθετήσει τις πληρωμές, θα γίνουν δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών της κύριας αγοράς ομολόγων της χώρας αξίας 8,5 τρισ. δολαρίων. Εν συνεχεία, αυτό θα μπορούσε να μειώσει το φορτίο του Πεκίνου για τη διάσωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέριες.