Η ένταξη του οικοσυστήματος του Υμηττού, με τα βυζαντινά μνημεία και τις περιπατητικές διαδρομές, στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του κεντρικού τομέα Αθηνών, αποφασίστηκε στην αντίστοιχη "Διατομεακή Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και υποβοήθησης για τη διαχείριση κρίσεων", υπό την προεδρία της αντιπεριφερειάρχου, Ερμίνας Κυπριανίδου.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός θεμάτων τουρισμού, η υποβοήθηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος θεμάτων, η διατύπωση προτάσεων στα αρμόδια όργανα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού τομέα Αθηνών και συμμετείχαν αρμόδιοι πολιτειακοί παράγοντες και δήμαρχοι.

Η αντιπεριφερειάρχης, στην εισήγησή της ανέφερε ότι "στην παρατεταμένη περίοδο κρίσης που βιώνουμε, ο τουριστικός κλάδος της οικονομίας αντέχει και συνεχίζει να προσφέρει προστιθέμενες αξίες και απασχόληση - που τόσο χρειαζόμαστε. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια Αττικής -και ειδικότερα για τις κεντρικές περιοχές της Αθήνας- αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Και υπάρχουν θεωρούμε περιθώρια, μέσα από νέες επενδύσεις και καινοτομία, για νέες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων που θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ανάκαμψη της Αθήνας.

Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους δήμους και τους εξειδικευμένους φορείς του τουρισμού, να δούμε μαζί προβλήματα που τυχόν υπάρχουν και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπισή τους κυρίως, για να εμβαθύνουμε τις σχέσεις καλής επικοινωνίας, διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ διοίκησης όλων των επιπέδων και κοινωνικών φορέων που έχουνε προσπαθήσει να εμπεδώσουμε από τότε που αναλάβαμε την ευθύνη διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Αττικής".

Οι φορείς στις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με την καθαριότητα, την ασφάλεια και την ευταξία. Κοινός τόπος όλων, η ανάγκη για τον συντονισμό των ενεργειών τους προκειμένου να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον Τουρισμό του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ