ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου του 2016 θα ήταν σκόπιμο να διερευνήσουμε το αποτύπωμα και τη συμβολή της φετινής πορείας του κλάδου αυτού σε δύο πτυχές της πραγματικής οικονομίας, το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών και την απασχόληση, αναφέρει η Alpha bank στο εβδομαδιαίο της δελτίο.

Η Alpha παρατηρεί μικρότερη αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις από το 2014 και τονίζει ότι οι εισπράξεις παρουσίασαν αισθητή υποχώρηση σε ετήσια βάση κατά 4,8%.

Αναλυτικά όπως αναφέρει:

Α. Επισκόπηση των διαθεσίμων στοιχείων. Η γενική εικόνα.

Όπως αναφέρει η Alpha, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) επιβεβαιώθηκε η αρχική εκτίμηση για ισχυροποίηση της τουριστικής κινήσεως το 2016, λόγω της ενισχύσεως των κρατήσεων της "τελευταίας στιγμής", τόσο τον Ιούλιο, όσο και τον Αύγουστο.

Ειδικότερα οι διεθνείς αφίξεις, στα αεροδρόμια της χώρας, αυξήθηκαν κατά 6,4% τον Αύγουστο 2016, σε ετήσια βάση, (Αύγουστος 2015: +4,8%), ύστερα από τη σημαντική αύξηση του Ιουλίου κατά 9,2%. Η θετική αυτή τάση επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος που περιλαμβάνει το σύνολο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κινήσεως, η οποία αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 5,8% (Ιούλιος 2015: +4,4%). Λόγω των αξιοσημείωτων αυξήσεων των δύο αυτών μηνών, οι αεροπορικές αφίξεις στο οκτάμηνο του 2016 σημείωσαν θετική ετήσια μεταβολή κατά 6,5%, έναντι ανόδου κατά 6,0% στην ίδια περίοδο του 2015. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τη μείωση των οδικών αφίξεων κατά 3,8% στο οκτάμηνο του 2016, συνολικά οι αεροπορικές και οδικές αφίξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το οκτάμηνο του 2015.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 2016 αναμένεται να είναι ικανοποιητική χρονιά για τον τουρισμό, μολονότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσεως. Και τούτο διότι διατηρεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα ως ασφαλής τουριστικός προορισμός σε σχέση με γείτονες ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Τουρκία. Σημειώνεται  ότι η Τουρκία συνέχισε να καταγράφει και τον Ιούλιο κάθετη πτώση των αφίξεων ξένων επισκεπτών κατά 37%, σε ετήσια βάση.

Β. Το αποτύπωμα στις εξωτερικές συναλλαγές 

Από το 2014, παρατηρείται μικρότερη αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις σε σχέση με τις αφίξεις, ενώ και στο επτάμηνο του 2016, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, οι εισπράξεις παρουσίασαν αισθητή υποχώρηση σε ετήσια βάση κατά 4,8%, έναντι αυξήσεως των αφίξεων κατά 1,1%. Το γεγονός αυτό δύναται να ερμηνευθεί σε μεγάλο βαθμό από το συνδυαστικό αποτέλεσμα των κάτωθι παραγόντων:

ι) Της πτώσεως της δαπάνης ανά ταξίδι συνολικά των ξένων επισκεπτών,
ιι) Της μεταβολής στη σύνθεση των τουριστών ανά χώρα προελεύσεως και
ιιι) Της εξελίξεως της δαπάνης ανά τύπο ταξιδιού (μεμονωμένοι ταξιδιώτες/ οργανωμένα ταξίδια).

Ειδικότερα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι έχει μειωθεί σταδιακά, την περίοδο της οικονομικής κρίσεως, από €640 το 2010 σε €541 το 2015 και σε €542 στo επτάμηνο του 2016 έναντι €579 στο επτάμηνο του 2015. H κάμψη αυτή οφείλεται εν μέρει στη σταδιακή μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής μη κατοίκων στην Ελλάδα από 9,3 διανυκτερεύσεις το 2010 σε 7,2 το 2015. Επιπλέον, μπορεί ενδεχομένως να οφείλεται και στις χαμηλότερες τιμές που ίσως προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου τουρισμού στην Ελλάδα προκειμένου να προσελκύσουν αλλοδαπούς επισκέπτες, στην προσπάθεια να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τον εγχώριο τουρισμό. Σημειώνεται ότι, οι διανυκτερεύσεις των ελλήνων ταξιδιωτών στα καταλύματα της χώρας αποτελούσαν το 2010 το 29% των συνολικών διανυκτερεύσεων και έως το 2015 μειώθηκαν σταδιακά στο 20%.

Από την ανάλυση των αφίξεων ανά χώρα προελεύσεως (εξαιρουμένης της κρουαζιέρας) παρατηρείται και αλλαγή στη σύνθεση των ξένων επισκεπτών από το 2014 με ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών από τις βαλκανικές χώρες* (Γράφημα 2), που εν γένει δαπανούν λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους επισκέπτες από τις χώρες της Ευρωζώνης.

Ολόκληρη η εβδομαδιαία ανάλυση της Alpha bank στη στήλη "σχετικά αρχεία"