Έλλειμμα 1,933 δισ. ευρώ παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, αυξημένο από την αντίστοιχη περίοδο του 2015 όταν είχε καταγραφεί έλλειμμα 1,751 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 2,4 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουάριος - Αύγουστος 2016 από 3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό  διάστημα.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 29,934 δισ. ευρώ, από 27,994 δισ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 43 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 1,573  δισ. ευρώ που αφορούν την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 32,283 δισ. ευρώ, από 30,106 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015.